Eckerö hotell- och restaurang i Eckerö

Eckerö hotell- och restaurang är ett sedan många år tillbaka väl etablerad och inarbetad turistanläggning i Storby, Eckerö.

ALLMÄNT

Verksamheten bedrivs i för verksamheten från början uppförd och anpassad byggnad som
i två skeden härefter byggts till för att tillmötesgå marknad och efterfrågan.
Verksamheten är inriktad på uthyrning av hotellövernattningar och restaurangverksamhet.
Målgrupperna är familjesemestrar, grupp- och idrottsresor och mötes- och konferensresor där anläggningen kan erbjuda helpension.
Restaurangverksamheten riktar sig även till den breda allmänheten.

 

BYGGNADEN

Den första delen av byggnaden uppfördes 1960 och den är uppförd i två hela våningsplan på fullständig källarvåning. Denna del uppvärms med vattenburen centralvärme från anläggningens egen oljepanna vilken även värmer hela anläggningens varmvatten.
Denna byggnad har en våningsyta om ca 600 m² + källarvåningen.
I entréplan inryms restaurangkök, diskrum, matsal, bar samt utrymme för kontor och administration.

Våning II inrymmer 14 st. dubbelrum, samtliga med eget wc/ duschrum.
I fastighetens källarplan inryms olika förrådsutrymmen, äldre tvättstuga, personal-utrymmen och hobbyrum.

Byggnadsdel II är uppförd 1980 i ett våningsplan med en byggnadsyta om 501 m².

Denna del är uppförd som ett platsbygge på gjuten platta och den uppvärms med vattenburen centralvärme från den egna oljepannan. Här inryms restaurangmatsal med scen och dansgolv, reception, publika toaletter för restaurangens gäster samt 9 st. rymliga dubbelrum vilka samtliga har wc/ dusch.

Byggnadsdel III är uppförd 1984 i ett våningsplan med en våningsyta om 730 m².
Denna del är också uppförd som ett platsbygge på gjuten platta och den uppvärms med direkt elvärme.  Här inryms komplett konferensanläggning, bastuavdelning (såväl dam och herr) med anslutande lounge samt 17 st. rymliga dubbelrum, samtliga med wc/ duschrum. I denna avdelning finns även textilförråd och teknikutrymmen.

Vid tillbyggnaderna har de olika byggnadskropparna anpassats och förenats till varandra och hela anläggningen är sammanhängande i en enda byggnadskropp.

I och med att såväl gästrum, konferensavdelning och restaurangmatsal finns i entréplanet är anläggningen mycket lämpad för gäster som är rörelsehindrade.

Under 2012 uppfördes en större uteservering i anslutning till restaurangen och även i anslutning till konferensavdelningen finns möjligheter till utomhusservering.

Vid uppförandet har man vinnlagt sig om materialtillval som skall minimera underhåll såsom tegelfasader samt plåt- och filttak.

Ägarna har kontinuerligt skött underhåll och vårdat fastigheten samt hela tiden anpassat hotellrum vad gäller standardhöjande åtgärder och köks- och restaurang.

 

TEKNIK
 

Anläggningen är ansluten till Eckerö kommuns vatten- och avloppsledningsnät och man har även anläggningens alarmanläggning ansluten till Alarmcentralen.

 

FASTIGHETEN
 

Anläggningen drivs på den egna fastigheten Dagmarsborg lägenhet RNo 8:47, Storby, Eckerö vilken är 18 036 m² stor i ett skifte.
Gården hålls vårdad med gräsmattor, prydnadsbuskar, större vårdträd och lätt tillgänglig asfalterad parkeringsplats.

Anläggningen är belägen längs med vägen till Käringsunds gamla fiskeläge med omedelbar närhet till Eckerö stora idrottshall, det förnämliga jakt- och fiskemuseet, safaripark och färjhamnen i Berghamn.

 

DRIFT
 

Hela anläggningen är i drift och den kan hållas i drift hela året.
Vintertid är beläggningen begränsad och består i huvudsak av idrottsgrupper som besöker Eckeröhallen och då sköter ägarna anläggningen ensamma.
Under högsäsong drivs anläggningen av ägarna själva tillsammans med säsongsanställd anställd personal.

Då hela fastigheten är varmbonad har ägarna valt att hålla byggnaden i sin helhet uppvärmd året om.

 

RESEFÖRSÄLJNING

 

Bokning och försäljning av Eckerö hotells utrymmen och restaurang sker såväl genom resebyråer som genom ägarna egen bokningsservice över olika webb-sajter.

Försäljning och övertagande av fastighet och verksamhet sker enligt överenskommelse.

 

FÖRSÄLJNING
 

Försäljningen kan ske i form av en överlåtelse av fastigheten jämte dess fasta anslutningar och hotell- och restaurangverksamhetens samtliga lösegendom.

Ägarna kan även sälja hela aktiestocken i Eckerö Hotell och Restaurang Ab som dels är driftsbolag och som även äger byggnaden och dess samtliga lösegendom.

 

KOSTNADER
 

Köparen svarar för utgående överlåtelseskattens erläggande vilken utgår med 4 % av köpesumman och som skall erläggas i samband med ansökan om lagfart på fastigheten.

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Dagmarsborg lägenhet RNo 8:47, Storby, Eckerö
Tomtareal: 18 036 m²
Byggnadsår: 1960, utbyggt 1980 och 1984.
VA-system: Kommunalt vatten och avlopp.
Visning: Enligt överenskommelse med mäklaren.
Kostnader: Köparen svarar för utgående överlåtelseskattens erläggande vilken utgår med 4 % av köpesumman och som skall erläggas i samband med ansökan om lagfart på fastigheten.
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!