Vi sköter om fastigheterna

Med gedigen erfarenhet och uppdaterade kunskaper samarbetar vi med bostadsbolagets styrelse för aktieägarnas bästa. Ett välskött bolag med kontinuerligt underhåll och med hög trivsel höjer lägenheternas värde. 

Vi sköter både administrativa och ekonomiska uppgifter och i våra åtaganden ingår bl.a:

  • Styrelsemöten
  • Bolagsstämmor
  • Skötsel av bostadsbolagens samtliga handlingar
  • Uppföljning av hyresbok
  • Betalning av fakturor
  • Övriga bankkontakter

Vi samarbetar med bostadsbolagets fastighetsskötare och upprätthåller god kommunikation och informationsdelning med aktieägare och boende.

Kunnig och pålitlig disponentservice

Lagförändringen år 2010 medförde ökat ansvar för disponent och styrelsemedlemmar i bostadsaktiebolag där disponenttjänsterna blev mer omfattande.

Mäklarhuset Åland erbjuder kunnig och pålitlig disponentservice med ett brett kontaktnät och lokalkännedom.

Vi är kranmärkta

Färskt, nyttigt och åländskt kranvatten istället för förpackat vatten

Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

För oss på Mäklarhuset Åland betyder det att vi inte köper flaskvatten till möten, budgivningar, bolagsstämmor, utbildningar eller andra evenemang.

Enligt bostadsaktiebolagslagen 01.07.2010

Renoveringsanmälan

Som aktieägare är du ansvarig för ev. fel i lägenhetens renovering alt. ändringsarbete i 10 år framåt om du inte anmäler dina ändringsarbeten. 

Läs mer om renoveringsanmälan här och skriv ut blankett nedan.

Har ni inte möjlighet att själva närvara på bolagsstämman?

Fullmakt för bolagsstämma

En aktieägare kan på bolagsstämman företrädas genom en fullmakt. Fullmakten måste vara daterad och får inte vara äldre än ett år.