Värdera fastighet på Åland med oss

Vi utför regelbundet värderingar av allt från små markområden till hela koncerner inklusive industrifastigheter åt såväl privatpersoner som åt kreditinstitut och myndigheter.

Vid värderingar är det likt försäljningar viktigt att vi får ta del av så stor mängd information som möjligt för att också kunna ge ett rätt marknadsvärde.

Vid en värdering analyseras alltid marknadens perspektiv, oberoende om det gäller en värdering till bank, bouppteckning, skilsmässa etc. eller för en eventuell försäljning. Marknadsvärdet är det sannolika pris som man skulle få för objektet vid en försäljning på en fri och öppen marknad vid tidpunkten för värderingen.

Mäklarhuset utför endast seriösa värderingar som inkluderar platsbesök vid värderingsobjektet, vilket därefter kompletteras med noggrann genomgång av erforderlig dokumentation, statistik och vår samlade erfarenhet för att nå fram till ett relevant och sannolikt marknadsvärde.

Om du efter att ha anlitat oss för en värdering bestämmer dig för att sälja värderingsobjektet via oss så tillgodoses naturligtvis värderingskostnaden från förmedlingsprovisionen.

Välkommen att kontakta oss på +358 18 27660 eller per e-mail: info@maklarhuset.ax

Funderar du på att sälja nu eller lite senare?

Ta första steget och boka en värdering med oss

Arvoden och priser för värdering