Att sälja något så personligt som sitt hem innebär för många en stor förändring. Våra engagerade och trygga mäklare vägleder dig där vårt mål är att du som säljare ska känna dig trygg och nöjd genom hela processen. Vi är marknadsledande i fastighetsbranschen på Åland med bred kunskap och stor lokalkännedom. 

I vårt förmedlingsarvode ingår allt som behövs för en lyckad försäljning. För att du som säljare lätt ska kunna följa med i säljprocessen och för att kommunikationen med oss ska bli effektiv har vi byggt en säljguide i sju steg, läs mer om de olika stegen nedan. 

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta oss på +358 18 27660 

Värdering och förmedlingsavtal

Steg 1

Går du i tankar på att sälja din fastighet bokar vi som första steg in ett möte på vårt kontor eller hos dig. Vi lägger stor vikt vid att du får en försäljning med dina önskemål i fokus.

För att du ska få en uppfattning om vad du kan få ut för fastigheten hjälper vi till att ta fram ett relevant marknadsvärde. Denna värdering ingår som en del i vårt förmedlingsarvode. Före en försäljning startar tecknas ett förmedlingsavtal, där avtalet reglerar försäljningsuppdraget.

Se vår kompletta arvodes- och prislista nedan.

Konditionsgranskning av bostadshus

Steg 2

Gällande tryggheten före, under och efter försäljningen ingår alltid en omfattande konditionsgranskning av bostadshus i vårt arvode. (värde ca 1.000 €)

Vi ställer högra krav på de besiktningsmän som utför konditionsgranskningen av din fastighet, där vi enbart använder överlåtelsebesiktningar utförda av branschgodkända besiktningsmän.

Insamling av information kring försäljningsobjektet görs, där ni som säljare därtill har en upplysningsplikt där ni informerar om de brister ni känner till.

Vårt mål är att se till att du får en så trygg och kvalitativ försäljning som möjligt.

Skräddarsydd och professionell marknadsföring

Steg 3

En skräddarsydd och professionell marknadsföring utförs av våra mäklare som i uppdraget åtar sig försäljningen med stor omsorg. Upprättande av prospekt, professionell fotografering och videovisningar, införskaffande av nödvändiga handlingar, marknadsföring av objektet på vår hemsida, i våra sociala kanaler samt i Ålandstidningen ingår i arvodet.

Om du som säljare vill ha något extra utöver standarden ordnar vi naturligtvis det enligt överenskommelse. Genom våra samarbetspartners erbjuder vi t.ex. styling och staging som en tilläggstjänst. 

Steg_3

Visningar

Steg 4

Säljer du din bostad via oss tar vi hand om visningar samt planeringen av dessa. 

Hos oss håller vi mestadels personliga och bokade vis­ningar. Detta betyder att spekulanter anmäler sitt intresse till oss på förhand. De personliga visningarna möjliggör att kunden i lugn och ro kan gå igenom bostaden samt ställa frågor till oss. Ibland håller vi även öppna visningar. Visningarna är då öppna för allmänheten. 

Steg_4

Bud och budgivning

Steg 5

Att ta emot och handlägga bud samt ge råd till både säljare och köpare, i enlighet med lagen om god förmedlingssed, ingår i vårt förmedlingsuppdrag.

En budgivning uppkommer då det finns fler intressenter på ett objekt. Då den första kunden accepterat utgångspriset beslutas om ett stängningsdatum, där intressenter tills dess kan välja att acceptera priset. Om det är fler intressenter som accepterat utgångspriset hålls en budgivning på vårt kontor. Den som lägger högst bud vinner affären. 

Steg_5

Säljansvarsförsäkring

Steg 6

Säljer du en fastighet vet vi att tryggheten är viktig för dig. Du som säljare vill känna dig nöjd med din affär och framförallt slippa oroa dig för otrevliga överraskningar och kanske dyra kostnader längre fram, som du inte räknat med.

Genom vårt exklusiva samarbete med Ömsen Försäkringar har du möjlighet att teckna en säljansvarsförsäkring för dolda fel.

Allt för att du ska känna dig så trygg som möjligt med din fastighetssaffär! 

Steg_6

Köpebrev för att knyta ihop affären

Steg 7

Vid försäljning av en fastighet (tomt, hus, fritidsbostad, skog, åker etc.) krävs ett kontrakt som juridiskt för över ägandet av fastigheten från säljare till köpare.

Köparen står vanligen för upprättande av köpebrevet, där det för båda parters skull är mycket viktigt att köpebrevet är rätt formulerat. Det offentliga köpvittnet intygar att samtliga partner har varit samtidigt närvarande och att köpebrevet uppfyller de krav som nämns i lagen. Köpvittnet anmäler överlåtelsen till köpeskillingsregistret.

Innan tillträdet träffas köpare och säljare vid överlåtelseobjektet och går igenom skötsel och praktiska detaljer. Vid tillträdesdagen överlämnas nycklar och övrig dokumentation tillika som tekniska anslutningar överförs. Köparen har nu blivit ägare till sin nya bostad.