Värderingar

                                                                                                                          
Bostadshus 

 från 400 €
 inkl. moms 

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering)

Fritidshus

 från 400 €
 
inkl. moms

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering) 

Åker / skog

 från 250 €
 
inkl. moms

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering)

Lägenhet

 250 €
inkl. moms

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering)