Beskrivning

Tomten är ca 7 400 m2, belägen i Östergeta by och utgör en del av en större fastighet. Köparen står för lantmäteriets styckningskostnader.

Byggrätten på tomten är ca 1 110 m2, vilket ger goda möjligheter att uppföra ett stort bostadshus med intilliggande ekonomibyggnad. Spekulanter ombeds bekanta sig med ’Byggnadsordningen för Geta kommun’. 

Fastigheten är belägen ca 200 meter från Getavägen med cykelväg ända fram till centrala Westergeta (ca 3 km från fastigheten) med butik, skola och daghem. Avståndet till Godby är ca 18 km och till stadsgränsen i Mariehamn ca 32 km. Omkringliggande fastigheter utgörs av lantliga bostadsfastigheter och äppelodling.

Tomten är relativt jämn och består av barrskog. Mot söder angränsar fastigheten till Svedlundsvägen och tomterna intill består av

bostadsbebyggelse med större garage och hallar.  Norr om fastigheten är det skog. 

Fastigheten är idag obebyggd och saknar tekniska anslutningar.

Att ansluta till el kostar ca 2 955 €, anslutning finns ca 400 m från tomten. Kommunalt vatten finns ca 75 m från tomten och att

ansluta till det kostar ca 515 €. Kommunalt avlopp finns ej i området, därav behövs en egen lösning för avlopp. Fiber kan anslutas via

Ålcom för 495 €. 

Andelsenliga andelar i samfällda vattenområden medföljer försäljningen. Karta över områdena finns längst bak i prospektet.

Fakta

Allmänt

KommunGetaAdressSvedlundsvägen 24FastighetsbeteckningOutbrutet område av fastigheten Betesskiftet R:Nr. 1:23 i Östergeta by i Geta kommun (65-416-1-23)TomtarealCa 7 400 m2GravationerFinns ejPlanesituationGlesbebyggelse utan planSamfällda områdenAndelsenliga andelar i samfällda vattenområden medföljer försäljningenVisningKontakta mäklaren för visning! KostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (250 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande
av köpebrevet (120 euro), lagfartens utverkande, lantmäteriförrättningskostnader (1 090 euro) samt överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
TillträdeOmgående efter köpslut

Byggnadsfakta

Byggnadsrätt/utnyttjadCa 1 100 m2
Utgångspris:
25 000 €