Bostadsområdet Solhöjden

Intill det redan exploaterade och bebyggda bostadsområdet Skogshöjden erbjuder nu Saltviks kommun 25 tomter avsedda för egnahems– och radhusbebyggelse på det relativt nyligen iordningställda bostadsområdet Solhöjden i Ödkarby. Här bor du vackert och naturnära på den åländska landsbygden med närhet till bland annat skola, daghem och badstrand. En bilfärd till Mariehamn tar ca 20 minuter.

Bostadsområdet är planerat med egen avfart från Kroklundsvägen, endast avsedd för dessa tomter i lugn och ostörd miljö med skogen som närmsta granne. Majoriteten av marken runtomkring området förblir i park– och naturtillstånd och i centrum av bostadsområdet finns parkområde som får iordningsställas till exempelvis lekplats.

En förutsättning för tomtförvärv är att köpare förbinder sig att senast inom två år från och med undertecknandet av köpebrevet färdigställer bostadsbyggnationen i enlighet med av kommunens byggnadsnämnd beviljade bygglov.

Området är självklart färdigt förberett för Bocknäs vatten, kommunalt avlopp samt elanslutningar och fiber. Tomterna är idag till största del i gallrat skogstillstånd.

Tomterna utgör redan färdigt utbrutna fastigheter, varför köparen slipper ombesörja och bekosta lantmäteriförrättning.

 

Vänligen se prospekt för prislista samt kvarvarande tomter!

 

Fakta

Allmänt

KommunSaltvikAdressSolhöjdenFastighetsbeteckningFärdigt utbrutna tomter med beteckningar enligt en senare i prospektet bilagd tabell.TomtarealFrån 1190 m²GravationerFastigheterna överlåts fria från gravationerPlanesituationDetaljplanerat bostadsområdeSamfällda områdenFinns inteVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 €), lagfartens utverkande, samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman.TillträdeOmgående efter köpslut

Byggnadsfakta

VA-systemBocknäs vatten och kommunalt avlopp finns vid tomtgränser.Byggnadsrätt/utnyttjad0,25 (25 % av tomtarealen får bebyggas)
Pris från:
8 925 €
Bilagor