Bostadsaktiebolag vid Gäddviken, Hammarland

Helt bostadsaktiebolag med radhus med 9 hyreslägenheter, bostadshus samt obebyggda tomter på detaljplanerat strandområde om ca 6,2 hektar.

Nu erbjuds möjligheten att förvärva ett unikt bostadsaktiebolag inrymmande nio radhuslägenheter i hög standard genererande god avkastning, bostadshus, stort markområde med egen strand och med stort potential för vidare utveckling med outnyttjade byggrätter i vackert läge. 
Radhusbyggnaden och bostadshuset är från början uppförda som hotell– och värdshusbyggnader för turister. 
Ca 2007 beslöt nuvarande ägare att avveckla uthyrningsverksamheten för turister för att i stället bygga om och bygga till turistanläggningen som bostäder för året om boende.
Byggnaderna är således helt ombyggda och även tillbyggda år 2007 och kan till stor del liknas med nyproduktion med god standard.
I samband med ombyggnaden har man anlagt stora vistelsevänliga altaner från vilka flera erbjuder vacker utsikt över närliggande Ivarskärsfjärden.
År 2009 inleddes uthyrningsverksamheten av lokalerna.
Bostadshuset är klassat som åretruntboende. 
Försäljningen omfattar hela aktiestocken i Bostads Ab Gäddviken I vilka äger och besitter samtliga byggnader och markgrund. Förvärv av aktierna förutsätter ingen hembygdsrätt och således kan aktierna fritt förvärvas oberoende medborgarskap. 

 

RADHUSET |

Radhuset är uppfört i ett våningsplan med en del av huset på fullständig källarvåning. I övrigt är radhuset uppfört på betongplatta med fasader i målad träpanel och yttertak klätt med falsat plåttak.

Radhuset inrymmer nu totalt 9 st. separata bostadslokaler med en uthyrningsbar våningsyta om 697 m² enligt följande:

Nr 1. 3 rum + k 74 m² altaner om ca 40 m² mot öster och norr
Nr 2. 3 rum + k 74 m² altaner om ca 64 m² mot öster och söder
Nr 3. 3 rum + k 81 m² altan om ca 37 m² mot norr
Nr 4. 4 rum + k 92 m² altaner om ca 40 m² mot norr, söder och väster
Nr 5. 3 rum + k 67 m² altan om ca 26 m² mot söder och väster
Nr 6. 4 rum + k 106 m² altaner om ca 48 m² mot öster och väster 
Nr 7. 3 rum + k 75 m² altaner om ca 58 m² mot väster och öster
Nr 8. 3 rum + k 69 m² altaner om ca 45 m² mot väster och öster
Nr 9. 3 rum + k 59 m² altaner om ca 50 m² mot öster, söder och väster 

Vid grundrenovering- och ombyggnaden har alla planlösningar ändrats och anpassats till trevliga bostadslokaler med förhållandevis öppna planlösningar. 
Ombyggnaden innebar bl.a. förnyandet  av el-, vatten- och avloppsdragningen, väggar, golv och yttertak förnyades, alla fönster byttes ut och är idag isolerglasfönster, köken med inredningar och vitvaror förnyades och wc/duschrum inreddes med klinkerklädda golv med elvärme och kakelklädda väggar, allt i gott utförande.
Elspis med keramikhäll, fläkt, kyl/frys och diskmaskin är standard.
Lokalerna har individuell eluppvärmning med dels golvslingor och dels elradiatorer och egen luft/ luftvärmepump.
Samtliga lokaler ansluter till egen altan och av dem är 6 st. altaner med sjöutsikt.
Vattenförbrukningen fördelas enligt lokalernas egen förbrukning genom enskilda vattenmätare.
Samtliga bostadslokaler har tillgång till bostadsbolagets källarvåning där det inryms förråd, bastu och duschrum.

 

BOSTADSHUSET |

Bostadshuset  är ursprungligen en paviljongbyggnad som 2007-08 byggdes om för bostadsändamål. Ytterfasaderna är klädda med målad träpanel och yttertaket är klätt med shingeltak.
Byggnaden är uppförd i ett våningsplan och den omges i sin helhet av vistelsevänliga altaner.
Bostadsytan är ca 100 m² och här inryms allrum/kök, 2 sovrum, duschrum/toalett och bastu.
Uppvärmning sker med elvärme kompletterat med luft-/ luftvärmepump. Standarden är likt radhuset mycket god.

 

ÖVRIGA BYGGNADER | 

En garagebyggnad för 5 bilar inreddes 2007-08. i äldre sovstugor. I övrigt finns även 4 st. iordningställda bilplatser under tak i anslutning till radhusets källarplan.

Ägaren har muddrat hamnbassäng med skyddat läge och 10 båtplatser för ex. snurrebåtar. Detaljplanen ger rätt att uppföra en sjöbod i anslutning till varje båtplats och även möjlighet att uppföra ett båthus intill hamnbassängen.

Inom planområdet finns en äldre stall-/lagerbyggnad och en äldre förrådsbyggnad i flera avdelningar. Byggnadernas skick är nöjaktigt. Dessutom finns en senare uppförd sopstation under tak.

 

MARKOMRÅDET | 

Bostadsaktiebolaget äger och besitter fastigheterna Gäddviken lägenhet RNr. 4:9 och Gäddviken I lägenhet RNr. 4:45, båda i Bredbolstad by, Hammarlands kommun.
Gäddviken RNr. 4:9 är 5,46 ha stor och Gäddviken I RNr. 4:45 är 0,834 ha stor och den sammanlagda arealen på tomtområdet är således 6,26 ha.

För fastigheterna har antagits en detaljplan vilken reglerar fastigheternas användning och utbyggnad. Enligt detaljplanen finns ytterligare utbyggnadsmöjligheter såsom en egnahemstomt intill stranden i fastighetens sydöstra del och även en icke bebyggd radhustomt i planområdets västra del.

Tomtområdet har ca 180 meter lång egen strandlinje mot Ivarskärsfjärden. Stranden är förhållandevis långgrund.
Till stor del hålls tomtområdet i anslutning till radhuset och bostadshuset och mot stranden i vårdat tillgängligt skick med stora klippta gräsytor.
Tomtområdets västra del, mot landsvägen, utgörs av parkområde och det innehåller ung skog i tillväxt. De interna vägarna inom området är asfalterade.

Till området och byggnaderna finns kommunalt vatten draget. Avloppet från bostäderna leds till ett internt för bostadsbolaget anlagd avloppsanläggning.

Gäddviken är beläget ca 25 km från Mariehamn, ca 9 km från lanthandel och ca 9 km från skolområde med daghem, låg– och mellanstadieskola. 

 

DRIFT |

För år 2018 uppgick hyresintäkterna till ca 65.000 € och driftskostnaderna till ca 10.500 €.
Hyresgästerna svarar själva för uppvärmningskostnaden och vattenförbrukningen av lägenheterna.
Bostadsbolaget är skuldfritt. Aktierna överlåts fria från gäld.
Förvärv av aktierna förutsätter ingen hembygdsrätt och således kan aktierna fritt förvärvas oberoende medborgarskap. 

Försäljningsobjektet utgör hela aktiestocken i BAB Gäddviken I, vilket äger samtliga fastigheter jämte byggnader och anslutningar.

 

ANBUD |

På objektet motses anbud.
Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att anordna auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab. 

 

FÖRSÄLJNING |

Mäklarhuset Åland Ab RFM
Skarpansvägen 29, AX-22100 Mariehamn

ANSVARIG MÄKLARE |

Robert Gustafsson AFM RFM
Auktoriserad och registrerad fastighetsmäklare, offentligt köpvittne
Tel. +358 (0)18 27617
Mobil. +358 (0)457 344 6440
E-post robert.gustafsson(a)maklarhuset.ax
 

Fakta

Kommun: Hammarland
Fastighetsbeteckning: 76-404-4-9, 76-404-4-45
Planesituation: Detaljplanerat bostadsområde. Hela planeområdet ingår i försäljningen.
Areal: Totalt 6,26 hektar (62 600 m²)
Våningsyta: Nio radhuslägenheter om totalt 697 m² samt bostadshus om ca 100 m²
Byggnadsrätt/utnyttjad: Obebyggd radhustomt samt obebyggd strandtomt medföljer försäljningen.
Byggnadsår: Ca 1960-talet/Totalrenoverat och ombyggt ca 2007.
Byggnadsmaterial: Lösvirke
Grund: Källare/gjuten platta (radhuset)
Fasad-/takmaterial: Trä/plåt (trä/shingel på bostadshuset)
Värmesystem: Direktverkande el som kompletteras med luft-luftvärmepumpar.
VA-system: Kommunalt vatten/egen avloppsanläggning.
Bolagslån: Bostadsaktiebolaget är skuldfritt.
Bostadsbolag: Bostads Ab Gäddviken I i Hammarland
Fastighetsskötsel: Handhas för närvarande av hyresvärden
Adress: Gäddviksvägen 17, 22240 Hammarland
Typ: Bostadsaktiebolag med radhus, bostadshus och tomtmark.
Samfällda områden: Ja
Gravationer: Bostadsaktiebolaget är skuldfritt. Aktiebreven överförs på köparen fria från gäld.
Tillträde: Övertagande av bolaget sker enligt överenskommelse med säljaren.
Visning: Enskilda visningar i överenskommelse med mäklaren.
Kostnader: Köpare svarar för utgående överlåtelseskatt som utgår enligt 2 % av köpesumman och erläggs i samband med köpslut.
Anbud: På objektet motses anbud.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!