Nedan är vår kompletta arvodes- och prislista. 

Förmedlings-
provisioner

                                                                                                    
Bostadshus

 3,53 %

 inkl. moms
 av försäljningspriset

 Notera att en omfattande
 besiktning ingår i förmedlings-
 provisionen (värde ca 1000 €)

Fritidsfastigheter

 3,53 %

 inkl. moms
 av försäljningspriset

Lägenheter

 3,53 %

 inkl. moms
 av försäljningspriset

Åker, skog, holmar, tomter

 3,53 %

 inkl. moms
 av försäljningspriset

Minimiarvode för förmedling
av ovan objekt

 

 2.000 €
 inkl. moms

 

I vår förmedlingsprovision ingår:

 • Införskaffande av handlingar
 • Värdering
 • Överlåtelsebesiktning (bostadshus)
 • Annonsering i Ålandstidningen
 • Marknadsföring på vår hemsida
 • Upprättande av prospekt och visningar. 
 

Förmedlings-
provision

 • vid uthyrning
 

 

Bostäder, kontors-,
affärslokaler etc. 

 

 från 550 €
 
inkl. moms

 

I vår förmedlingsprovision för uthyresobjekt ingår:

 • Marknadsföring på vår hemsida
 • Kontroll av sökandes bakgrund och kredituppgifter
 • Upprättande av visningar
 • Uppgörande av hyreskontrakt
 • Anmälan till elnät.
 

Överlåtelse-
handlingar

 • fastigheter
                                                  

Överlåtelsehandlingar
vid förmedling

 

 250 €
 
inkl. moms

 

Offentligt bevittnande
vid fastighetsöverlåtelse

 

 120 €
 
inkl. moms

 

Legoavtal

 

 från 350 €
 
inkl. moms

 

Delnings-
överenskommelse

 

 från 350 €
 inkl. moms

 

 

Överlåtelse-
handlingar

 • bostadsaktier
                                                                            

Formell hantering
vid köp av bostadsaktier,
registrering av aktier

 250 €
 
inkl. moms

 

Överföring av äganderätt
vid elektroniska bostadsaktier

 

 från 150 €
 
inkl. moms

 

 

Värderingar

                                                                                                                        
Bostadshus 

 från 400 €
 
inkl. moms

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering) 

Fritidshus

 från 400 €
 
inkl. moms

+ km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering)  

Åker / skog

 från 250 €
 
inkl. moms  

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering) 

Lägenhet

 250 €
 
inkl. moms

 + km.ers. + handlingar
 (åtgärdsdebitering) 

 

Ansökningar

                                                                                                                        
Lagfart

 250 €
 
inkl. moms

Jordförvärvstillstånd

 250 €
 
inkl. moms

Inskrivning av
särskild rättighet

 250 €
 inkl. moms

Gåvoskattedeklaration

 50 €
 
inkl. moms

Lantmäteriansökan

 50 €
 
inkl. moms