Provision

Förmedlingsprovisioner 2018

Bostadshus: 

2,85 % + 24 % moms = 3,53 % av försäljningspriset
Minimiarvode: 2 000 €

Fritidsfastigheter:

2,85 % + 24 % moms = 3,53 % av försäljningspriset
Minimiarvode: 2 000 €

Lägenheter:

2,85 % + 24 % moms = 3,53 % av försäljningspriset
Minimiarvode: 2 000 €

Åker, skog, holmar, tomter:

3,5 % + 24 % moms = 4,34 % av försäljningspriset
Minimiarvode: 1 500 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!