Vi har nedan listat vilka ansökningar och överlåtelsehandlingar vi kan hjälpa dig utföra som fristående uppdrag, vid t.ex. en privat fastighetsöverlåtelse.

Vår kompletta arvodeslista finns under "Att sälja". 

 

Ansökningar

                                                                                                                        
Lagfart

 250 €
inkl. moms

Jordförvärvstillstånd

 250 €
 
inkl. moms

Inskrivning av särskild rättighet

 250 €
 
inkl. moms

Gåvoskattedeklaration

 50 €
 
inkl. moms

Lantmäteriansökan

 50 €
 
inkl. moms

 

Överlåtelse-
handlingar

  • fastigheter

                                                  

Överlåtelsehandling
köpebrev, gåvobrev

 375 €
 
inkl. moms

Offentligt
bevittnande vid
fastighetsöverlåtelse

 128 €
 
inkl. moms

Legoavtal

 från 350 €
 inkl. moms

Delnings-överenskommelse 

 från 350 €
 inkl. moms

 

Överlåtelse-
handlingar

  • bostadsaktier

                                                                            

Formell hantering vid köp
av bostadsaktier, 
registrering av aktier

 250 €
 
inkl. moms

Överföring av
äganderätt vid
elektroniska
bostadsaktier

 från 150 €
 inkl. moms