Beskrivning

De outbrutna tomterna är ca. 9000 m2 stora och är belägna norr om Surbaksvägen i Storby, Eckerö. 

Tomterna utgörs till del av äldre betesmark där det idag växer lummig skogsmark. Till karaktären är tomterna avlånga och relativt flacka vilket medför goda förutsättningar för anläggande av bilväg ner till strandområdet.

Från strandområdet erhålls en mycket trevlig utsikt mot Vadsjöviken i norr-/nordvästläge. Strandområdet är låglänt och har goda förutsättningar för bebyggelse i ett naturskönt och privat läge. Strandlinjen är huvudsakligen barnvänlig med sand-/stenbunden långgrund botten. 

Tomterna kan även förvärvas som en helhet om köpare så önskas.

Vändplanen intill Surbaksvägen är belägen utanför tomtområdet och ingår ej i försäljningen.   

Gränsdragningen skall endast ses som riktgivande. Slutlig areal och gränsdragning fastställs vid kommande lantmäteriförrättning.

Anslutningar

Kommunal vattenledning löper längs Surbaksvägen. En elanslutning där beräknad byggplats är ca. 30 meter ovanför strandlinjen kostar enligt uppgift från ÅEA ca. 9750 €. Ansluter båda strandtomter sig till elnätet är kostanden i stället ca. 8300 € per anslutning. Anslutningskostnader och avstånd är ungefärligt uppmätta och kan komma att variera. Slutligt pris erhålls från ÅEA då köpare ansöker om offert. 

 

Fakta

Allmänt

KommunEckeröAdressSurbaksvägenFastighetsbeteckningTvå outbrutna områden från fastigheten Jugans RNr. 16:19 i Storby, Eckerö kommun (43-406-16-19)TomtarealCa. 9000 m2 per tomtGravationerOmrådet överlåts fritt från gravationerPlanesituationGlesbebyggelseområde utan byggnadsplanSamfällda områdenMedföljer inte försäljningenVisningEnligt överenskommelseÖppen visningEndast tomt 2 kvar till försäljning!KostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 euro), lantmäteriförrättningskostnader, lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman. TillträdeOmgående efter köpslut

Byggnadsfakta

Utgångspris:
40 000 €