BESKRIVNING

Fastigheten är 49 750 m² fördelade på två skiften om 2,72 hektar (västra) respektive 2,36 hektar (östra) och belägen på s.k. Skagsnäset i Lumparby, Lumparland.

Fastigheten har ett eftertraktat läge, med bekväma båtavstånd över Lumparn till Mariehamn och genom Lumparsund till den populära södra/västra skärgården. 

Fastighetens storlek möjliggör naturligtvis flera fina tomtindelningar, passande för framtida generationsväxlingar till barn och barnbarn.

Avståndet till allmän väg är ca 3,5 km, till bykärnan i Klemetsby med lanthandel, daghem och skola ca 8,5 km och till stadsgränsen i Mariehamn ca 23,5 km. Avståndet till Svinö färjfäste är ca 7 km och till Långnäs färjehamn ca 8,5 km.


DET VÄSTRA SKIFTET

Det västra skiftet om ca 2,72 hektar utgör den sydvästra delen av udden av det s.k. Skagsnäset med en strandlinje (mot samfälld tillandning) om ca 300 meter i väster/söderläge. Skiftets västra strandlinje utgörs i huvudsak av släta, flacka klippor med enastående utsikt mot Lumparn. 

Den södra strandlinjen har mer vegetation och erbjuder ett något bättre väderskydd från norr- och nordväst. 

På den nordvästra delen av skiftet finns fritidsbostad uppförd med omkringliggande tomtområde i huvudsakligt naturtillstånd. I övrigt består skiftet av lågproduktiv skogsmark på tvinmark/impediment med huvudsakligen barrträdsbestånd. 
Fritidsbostaden är ibruktagen ca 1990 och den är uppförd i lösvirke på gjutna plintar. Fasaderna är panelklädda och yttertaket är lagt med ett plåttak i tegelprofil. Under del av byggnaden finns gjutet skafferi med access från golvlucka i bostaden. 
Bostaden har en våningsyta om ca 42 m² och en totalyta om ca 55 m². Bostaden inrymmer hall, tvättrum, sovrum samt storstuga med kök. Mot väster och stranden finns altan, delvis under tak. 
Invändigt domineras ytskikten av furugolv och -tak samt tapetserade väggar. El för att tillgodose mindre behov erhålls genom solceller mot ackumulerande solcellsbatteri. Köket har gasspis. Tvättrummet är försedd med tc typ Porta Potti och handfat. Vatten finns inte anslutet till bostaden.
Fritidsbostaden är isolerad runtom och fönstren utgörs i huvudsak av tvåglastermofönster. 
Som huvudsaklig värmekälla finns vedkamin i storstugan. 
På tomtområdet finns härutöver TC och vedlider.

Avståndet till närmsta eltransformator är ca 490 meter och enligt uppgift uppskattas en (1) ny anslutning kosta ca 25 000 euro.  Väg leder naturligtvis fram till tomten.


DET ÖSTRA SKIFTET

Det östra skiftet om ca 2,36 hektar angränsar med ca 170 meter gräns i söder mot vassvuxen, men väderskyddad vik. I den västra delen finns enklare båtplats, vilken med fördel kan förädlas till större båtplats. Väg leder fram till båtplatsen över grannfastigheten väster om,  men saknar idag stiftad vägrätt på den befintliga vägen.

I övrigt utgörs skiftet av här mer produktiv skogsmark av varierande ålder och med gallringsbehov.

 

Fakta

Allmänt

KommunLumparlandAdressSkogsvägen Skag 320FastighetsbeteckningSkagsnäset RNr. 6:27 i Lumparby by, Lumparlands kommun (438-403-6-27)VåningsytaCa 42m²Areal49 750 m²GravationerFinns intePlanesituationGlesbebyggelseområde utan byggnadsplanSamfällda områdenJaVisningEnligt överenskommelse med mäklaren.KostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman. TillträdeInom två veckor rån köpslut.

Byggnadsfakta

ByggnadsårCa 1990ByggnadsmaterialLösvirkeGrundPlintgrundFasad-/takmaterialTräpanel/plåtVärmesystemVedkaminVA-systemNej
Utgångspris:
350 000 €
Bilagor