Möckelö Strand

Bostadsområdet vid västra Möckelö i Jomala har allt du kan önska av ett boende på Åland med närhet till både havet och naturen. Vid området finns exempelvis trevliga promenadstråk, sandstrand och småbåtshamn. Till Mariehamns absoluta centrum är avståndet endast ca. 4,5 km.

Beskrivning

Tomterna är idag i ett orört och bergsbundet naturtillstånd. De närliggande tomterna är bebyggda med bostadshus.

Byggnadsbestämmelser

Enligt gällande byggnadsbestämmelser får varje tomt bebyggas med ett bostadshus samt separat ekonomibyggnad/garage om högst 50 m2.

Bostadshuset måste enligt bestämmelserna uppföras i två plan med källarvåning under halva entréplanet.

För mer ingående bestämmelser, se bilaga längre fram i prospektet.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för el och kommunalt VA erläggs av köpare.

 

Fakta

Allmänt

KommunJomalaAdressThurevägenFastighetsbeteckningTvå outbrutna områden från fastigheten Norrgårds RNr. 12:2 i Möckelö, Jomala (170-420-12-2) utgörande tomt 4 i kvarter 42022 och tomt 3 i kvarter 42023.TomtarealTomt 4 =1278 m2. Tomt 3 = 1358 m2.GravationerÖverlåts fri från gravationerPlanesituationDetaljplanerat bostadsområdeSamfällda områdenFinns inteVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (250 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 euro), lagfartens utverkande, lantmäteriförrättningskostnad samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Köpare erlägger även anslutningsavgifter för vatten och avlopp till Jomala kommun samt avgift för elanslutning till Ålands Elandelslag.
TillträdeOmgående efter köpslut

Byggnadsfakta

Byggnadsrätt/utnyttjad0,2 (20 % av tomtarealen)
Pris från:
38 340 €