Introduktion

I centrala Hammarland mitt i ett naturskönt kulturlandskap med närhet till daghem, skola, butik och kommunkansli släpper Hammarlands kommun försäljningen av moderna attraktiva tomter i ett tryggt område fr.o.m. den 1.9.2020. Tomterna finns presenterade på www.hammarland.ax. Tomter finns för både egnahemshus och radhus.

Tomter finns för både egnahemshus och radhus. Tomtstorlek för egnahem ca 1 000 m² och pris från 9 630 €. Prislistan kan studeras längre ner.

 

Hammarlands kommun

www.hammarland.ax

Klockarvägen 3

AX-22240 Hammarland

Tel. +358 (018) 364 50, öppet 8.30-16.00

e-post: info@hammarland.ax

 

Bygga och bo

Planområdet finns väster om Kattby tätbebyggelseområde och norr om Hammarlandsvägen. Planområdet förlänger Kattby byområdet västerut mot Frebbenby. Planeområdet ägs av Hammarlands kommun.

Terrängen är relativ plan och jämn och den sluttar mot ost. Höjdskillnaderna mellan högsta punkten vid sydvästra hörnet och lägsta vid nordöstra är ca 7 meter. Berg finns inte synligt. En gammal stengärdsgård löper längs södra gränsen, mot åkern.

Området gränsar sig mot väst och norr till oexploaterade skogsområden, mot öst till ett nytt egnahemshusområde samt mot söder till gamla åkerområden och Hammarlandsvägen. Området är gammalt kulturlandskap och innehåller rikligt med fornminnen, speciellt vid norra gränsen.

 

Elanslutning beställs via Ålands elandelslag och ledningar är dragna till tomtgräns.

Vatten och avlopp ordnas via Hammarlands kommun. Anslutningsavgift betalas samtidigt med köpet. Anslutningsavgiften för ett egnahemshus är år 2020 för vatten 1.680 € och för avlopp 2.105 €.

Bredband och telefon beställs via Ålcom och Ålands telefonandelslag.

Parker och strövområden finns på området. Parkerna är till största delen i naturligt tillstånd. Under senare år har parkområden betats.

Kollektivtrafik med Ålandstrafikens busslinjer finns på gångavstånd från området.

 

Så här kommer området att utvecklas

Planeområdet är ca 8,6 ha. varav tomtområden utgörs av ca 3,0 ha.

Tomterna kan indelas i olika typer enligt fastställd detaljplan.

Vad gäller regler för planeområdet hänvisas till bifogade teckenförklaringar och planebestämmelser.

 

Hammarlands kommun har idag 1.584 invånare. I Hammarland får du service bl. a. på följande ställen.

Kommunkansliet är beläget i Kattby bostadsområde. I kansliet finns kommunens allmänna förvaltning, byggnads- och tekniska förvaltning, social-, fritids- och lantbruksförvaltning.

I Frebbenby finns den livskraftiga lanthandeln Hugos med ett brett sortiment av varor. I butiken finns även tjänster som postombud, mediciner och mycket annat.

Kommunen har en väl utbyggd barndagvård. Daghemmet Klaralund har tre avdelningar för barn i åldern 3-6 år. Daghemmet Björkdungen har en avdelning för 3-6 år och en för 1-2 år.

I Näfsby skola ges kommunens grundutbildning för åk 1-6. Kyrkby högstadieskola i Jomala har hand om kommunens elever i åk 7-9. Vid Näfsby skola finns ett fritidshem för skolbarn. Kommunbiblioteket hittar du också på skolområdet.  

På Hammarvallen finns kommunens friidrottsanläggningar och Hammarlands IK: s fotbollsplan. I kommunen finns även ungdomslokalen Hammarbo.

 

Välkommen att bekanta dig med Storängen

För försäljning av tomter har kommunen ett dokument med allmänna grunder. Det här dokumentet finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida www.hammarland.ax.

I köpebrev intas villkor om skyldighet att bebygga tomterna. Köparen förbinder sig att inom två år ansöka om byggnadstillstånd och inom tre år påbörja byggnadsprojektet för bebyggande av tomten med en med detaljplanen, byggnadsordningen och godkända ritningar överensstämmande bostadsbyggnad. Om den här byggnadsskyldigheten inte uppfylls har kommunen rätt att återinlösa köpeobjektet till försäljningspriset utan ränta.

Ansökan om köp eller reservation av tomt skall lämnas på bifogade blanketter undertecknade till adressen Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND eller i elektroniskt format till e-postadressen info@hammarland.ax.

 

Ta gärna kontakt om du vill veta mera om någon tomt:

 

Bygglov, byggrätt samt anslutning av vatten- och avlopp:

                      Kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik

                      e-post: dan.vik@hammarland.ax tel. 018-364 524,

                      GSM 0457 595 8590

 

Köp och reservation av tomt:

                      Kommundirektör Kurt Carlsson

                      e-post: kurt.carlsson@hammarland.ax tel. 018-364 523

 

Fakta

Allmänt

KommunHammarlandAdressKristinavägenTomtarealFrån ca. 900 m²PlanesituationDetaljplanerat bostadsområde

Byggnadsfakta

Pris från:
9 630 €