Bostadshuset

Bostadshuset är uppfört 1967 i träregelstomme på gjuten platta i en våning med en våningsyta om totalt ca 120 m2. Ytterfasaderna är klädda i tegel och taket är försett med betongtegelpannor, vilka förnyats inom modern tid tillsammans med underlagsfilt, hängrännor och stuprör.

Under 2023 inträffade en vattenskada i huset till följd av ett fryssprucket vattenrör i teknikrummet. Bostadshuset har härefter genomgått en omfattande renovering och byte av golv och isolering mot betongplattan och i nedre kant av väggarna i de bostadsutrymmen som blev fuktbelastade. I samband med denna renovering byttes även avloppsrör och ny elcentral installerades. Badrummet försågs delvis med ny el samt nytt gjutet golv med ingjuten golvvärmeslinga och avlopp för tvättmaskin sattes in.

I teknikrummet gjöts nytt golv och skadade vattenrör byttes ut.

Fastighetsägare har inte satt in köks– och badrumsinredning i samband med renoveringen, vilket således ännu kvarstår.

Planlösningen disponeras av farstu, hall, matsal, vardagsrum, kök med matplats, tre sovrum, teknikrum, ekonomidel samt wc/badrum.

I vardagsrummet finns en trivsam vedkamin som avdelar matsalen och vardagsrummet. Här finns dessutom en förhållandevis nyinstallerad luftvärmepump.

Från köket ansluter ekonomiutrymme i en del av huset med lägre takhöjd var teknikrum, hobbyrum/kontor och förråd finns placerat.

Golvytorna har i stora delar av huset försetts med nytt vaxat plankgolv.

Bostadshuset har invändigt genomgått omfattande och konstruktionsmässiga renoveringar och redan tidigare har även ett flertal av vattenrören bytts ut.

Teknik

Uppvärmning sker genom vattenburen centralvärme från oljepanna från 1967 (brännare och cirkulationspump nyare). Som komplement till detta finns en ca 5 år gammal luftvärmepump samt vedspis.

Vatten- och avloppsanslutningarna är bägge kommunala, och härutöver finns en äldre brunn sedan tidigare.

Ventilation genom självdrag.

Tomtområde & Läge

Tomtområdet är 3 370 m2 stort och är i huvudsak planerat med infart, parkering, gräsytor och planteringar. 

På tomten finns som övrig byggnad uppfört ett garage i enkel standard. 

Fastigheten har ett för Vårdö mycket centralt läge i omedelbar närhet till exempelvis skola och daghem. Inom bekväma avstånd finns även mataffär.

Besiktning

Johannes Wikblom/Besiktningshuset Åland Ab har utfört överlåtelse– och fuktbesiktning samt energideklaration av bostadshuset. Protokollen erhålls på begäran av mäklaren.

OBS! Besiktningsprotokoll skall ses som hjälpmedel. De fråntar inte köparens undersökningsplikt. Köparens undersökningsplikt innebär bl.a. att granska samtliga tillgängliga ytor såsom mellantak, krypgrunder etc. Köpare förväntas även vara införstådda med olika beståndsdelars tekniska livslängd vilka även omnämns i bilaga till besiktningsprotokollet

 

Fakta

Allmänt

KommunVårdöAdressLövövägen 32FastighetsbeteckningGulmåra RNo 12:0 i Vårdö by, Vårdö kommun (941-414-12-0)VåningsytaCa 120m²Tomtareal3 370 m²GravationerÖverlåts fri från gravationerPlanesituationOplanerat områdeSamfällda områdenIngen andelVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman. TillträdeEnligt överenskommelse

Byggnadsfakta

Byggnadsår1966-67ByggnadsmaterialTräregelstomme GrundBetongplatta på mark Fasad-/takmaterialTegelfasad/betongpannor VärmesystemVattenburen värme från oljepanna/luftvärmepump/vedeldningVA-systemKommunalt vatten och avlopp EnergibesiktningEnergiklass F
Utgångspris:
115 000 €
Bilagor