Beskrivning

Huset är uppfört 1970 som en lättbetongskonstruktion i ett plan ovan gjuten betongplatta. Fasaderna är putsade och taket är försett med plåt. Våningsytan uppgår till ca. 120 m2 exkl. garage.

Efter byggtiden har badrummet under 1990-talet renoverats och därtill har rördragningar för tappvatten förnyats. I övrigt har inte några större renoveringar utförts varför huset anses ha omfattande renoveringsbehov.

Huset inrymmer vindfång, hall, toalett, kök, tvättstuga, pannrum, bastu, vardagsrum, badrum och tre sovrum. De invändiga ytskikten är av äldre karaktär och utgörs huvudsakligen av målade/tapetserade väggar och plastmatta samt parkettgolv.

Entréhallen inrymmer avhängning. I anslutning till entrén finns toalett med handfat, wc-stol och spegelskåp.

Vardagsrummet inrymmer gott om plats för soffgrupp samt en öppen spis med insats. Mot den intilliggande tomtmarken i norrläge finns stora fönster med trevligt ljusinsläpp. 

Från vardagsrummet nås ett rymligt sovrum med plats för dubbelsäng och förvaring i tre garderober.

Köket har skåpinredning från byggtiden och laminerade bänkskivor. Vitvarorna utgörs av köksspis, fläkt, mikro och kylskåp. Köket är rymligt och inrymmer matplats och skafferi.

I den västra delen av huset finns ett badrum samt två sovrum.

Badrummet har helkaklade väggar samt klinkergolv ovan elektriska golvvärmeslingor. Vidare inrymmer badrummet duschhörna, draperi, toalett, handfat och spegelskåp.

Sovrummen har tapetserade väggar och plastmatta på golvet. Det ena sovrummet inrymmer förvaring i fyra garderober och det andra i två garderober.

Tvättstugan har anslutningar för tvättmaskin samt rostfri ho. Från tvättstugan nås en veranda med badavdelning inrymmande omklädningsrum och vedeldad bastu.

Pannrummet inrymmer oljetank, oljepanna, vedpanna samt en varmvattenberedare.

Garaget har port mot infarten och inrymmer plats för en bil samt förrådsutrymme.

Teknik

Bostaden värms upp genom ett vattenburet värmesystem från äldre oljepanna till radiatorer. Som komplement till oljepannan finns en vedpanna installerad och därtill finns en varmvattenberedare för uppvärmning av tappvatten. Ventilationen utgörs genom självdrag. Bostaden är ansluten till Tjenans vattenandelslag, avloppet leds till enskild brunn (ej godkänt).

Övriga byggnader

På fastigheten finns även en äldre ladugårdsbyggnad och en maskinhall/garage.

Ladugården har fasader av träpanel och plåttak. En del av ladugården utgör vedbod och den andra delen används främst som förvaringsutrymme. Byggnaden är ansluten till el och har behov av underhåll.

Maskinhallen är troligtvis uppförd i början av 1980-talet och har fasader av plåt samt plåttak. Hallen har bra access genom två portar och har gjutet golv i betong. Byggnaden är ansluten till elnät och är oisolerad.

På fastigheten finns även en jordkällare.

Tomtområde

Tomtområdet har ett ljust och trevligt läge ute på landsbygden. Intill bostadshuset är tomten lummig med trädgårdsrabatter, fruktträd, prydnadsträd, syrener, häckar och gräsmatta. Söderut angränsar fastigheten till Hamnsundsvägen och mot övriga väderstreck angränsar skogsmark.

Av fastighetens areal hänförs ca. 0,45 ha till intilliggande åkermark. Åkermarken har en något oregelbunden karaktär men är i övrigt plan och lämplig för odlingar. 

I den norra delen av fastigheten ligger ett ca. 0,4 ha stort område med skogsmark. Trädbeståndet är blandat med huvudsakliga inslag av tall, björk och gran.

Avståndet till Godby uppgår till ca. 12 km och till centrala Mariehamn är avståndet ca. 27 km.

Besiktning

Johannes Wikblom/Besiktningshuset Ab har utfört överlåtelse– och fuktbesiktning, radonmätning samt energideklaration. Protokollen erhålls på begäran av mäklaren.

OBS! Besiktningsprotokoll skall ses som hjälpmedel. De fråntar inte köparens undersökningsplikt. Köparens undersökningsplikt innebär bl.a. att granska samtliga tillgängliga ytor såsom mellantak, krypgrunder etc. Köpare förväntas även vara införstådda med olika beståndsdelars tekniska livslängd vilka även omnämns i bilaga till besiktningsprotokollet.

 

 

Fakta

Allmänt

KommunSaltvikAdressHamnsundsvägen 20FastighetsbeteckningFastigheten Vilhelmsbo RNr 1:19 i Åsgårda, Saltviks kommun (736-434-1-19)VåningsytaCa 120m²Tomtareal1,2232 haGravationerÖverlåts fri från gravationerPlanesituationGlesbebyggelseområde utan byggnadsplanSamfällda områdenFinns inteBesiktningJa, Besiktningshuset Åland Ab/Johannes Wikblom har besiktat huset.VisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 euro), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman. TillträdeEnligt överenskommelse

Byggnadsfakta

Byggnadsår1970ByggnadsmaterialLättbetongGrundBetongplattaFasad-/takmaterialPuts/PlåttakVärmesystemVattenburet system från oljepanna till radiatorer.VA-systemTjenans vatten, avlopp till enskild brunn (ej godkänt)EnergibesiktningJa, energiklass F
Utgångspris:
75 000 €