Allmänt

Försäljningen sker som ett anbudsförfarande där anbudsgivare kan välja att lämna anbud per anbudsområde eller lämna ett anbud som avser alla tre anbudsområden tillsammans. Alla anbud beaktas.

Respektive anbudsområde utgör en färdigt utbruten fastighet varvid köpare inte behöver erlägga någon avgift för lantmäteriförrättning.

Närmare information gällande varje anbudsområde finns bilagt längre fram i prospektet.

Anbud

På försäljningen motses slutna skriftliga anbud märkta ”Kyrkoby, Eckerö” vilka senast fredagen den 17 maj 2024 kl. 16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Strandgatan 6. Anbudsblankett finns som bilaga längst bak i prospektet.

OBS! Anbud lämnade per telefon, e-post, sms eller fax beaktas icke.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt  besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätten att besluta om auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Försäljningen utgår ifrån att de tre högsta anbuden kallas till auktion.

Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs därefter enligt villkoren i köpebrevet. Om flera personer lämnar ett gemensamt anbud skall samtliga anbudsgivare nämnas i anbudsblanketten.

Anbudsområde 1

Anbudsområde 1 avser fastigheten Grägges II RNr. 7:12. Fastighetsbeteckning: 43-403-7-12. Fastigheten är ca. 8060 m2 stor.

Byggnaden är en äldre mangårdsbyggnad som tidigare fungerat som gästhem.

Huset är uppförd i 1½-plan i stock ovan torpargrund i natursten. Fasaderna är försedda med målad träpanel och yttertaket är lagt med betongpannor.

Byggnadsytan i entréplan uppgår till ca. 160 m2  (kontrollmätning är ej genomförd). Invändigt inrymmer byggnaden 10 stycken gästrum. Sju av gästrummen är avsedda för två personer och tre rum är avsedda för fyra personer. Totalt inrymmer byggnaden således 26 bäddplatser. 

I entréplanet finns utöver gästrummen veranda med furugolv, wc/duschrum samt toalett. I övre planet finns utöver gästrummen två wc/duschrum.

Teknik

Byggnaden är ansluten till det kommunala vatten– och avloppsledningsnätet samt till elnät. Byggnaden är fullständigt varmbonad och värms upp genom direktverkande elvärme till radiatorer.

Tomten

Tomtområdet är i huvudsak vårdad med gräsmatta och har ett ljust och öppet läge i närheten av Eckerö golfklubb, familjeparken Smartpark och Eckerö Linjens färjeterminal.

Övrigt

Köpare som ämnar bedriva verksamhet behöver ej åländsk hembygdsrätt för att förvärva fastigheten.

Anbudsområde 2

Anbudsområde 2 avser fastigheten Lönnebo RNr. 7:5. Fastighetsbeteckning 43-403-7-5. Fastigheten är ca. 2360 m2 stor.

Byggnaden är uppförd i stock på gjuten sockel. Under en del av byggnaden finns källare. Ytterfasaderna är klädda med målad träpanel och yttertaket är lagt med falsad plåt. Byggnadsytan är ca. 108 m2 per våningsplan.

Byggnaden är uppförd i två våningar och är tidigare renoverad med avsikt att driva gästhemsverksamhet.

Byggnaden inrymmer åtta gästrum varav sex rum med två bäddplatser och två rum med fyra bäddplatser. Således inryms totalt 20 bäddplatser.  I nedre våningen finns rymlig hall samt två stycken wc/duschrum. På vindsvåningen finns utöver gästrum också två stycken wc/duschrum.

Teknik

Byggnaden är ansluten till det kommunala vatten– och avloppsledningsnätet samt till elnätet. Byggnaden är fullständigt varmbonad och uppvärms med direktverkande el till radiatorer.

Tomtområde

Tomtområdet utgörs huvudsakligen av gräsmatta med fruktträd och har ett ljust och öppet läge i närheten av golfbana, familjepark och Eckerö Linjens färjeterminal.

Övrigt

Köpare som ämnar bedriva verksamhet behöver ej åländsk hembygdsrätt för att förvärva fastigheten.

Anbudsområde 3

Anbudsområde 3 utgörs av den ca. 3414 m2 stora och obebyggda fastigheten Trekanten RNr. 10:13. Fastighetsbeteckning: 43-403-7-5.

På fastigheten finns idag en boulebana som för närvarande är utarrenderad.

I övrigt utgörs tomtområdet huvudsakligen av gräsområde samt ängsmark. 

 

 

 

 

Fakta

Allmänt

KommunEckeröAdressEckerövägen 383Fastighetsbeteckning1. Grägges II RNo 7:12 i Kyrkoby by, Eckerö kommun (43-403-7-12). 2. Lönnebo RNo 7:5 i Kyrkoby by, Eckerö kommun (43-403-7-5). 3. Trekanten RNo. 10:13 i Kyrkoby by, Eckerö kommun (43-403-10-13). TomtarealCa. 8068 m² + ca. 2360 m² + ca. 3414 m² GravationerÖverlåts fritt från gravationerPlanesituationGlesbebyggelseområde utan byggnadsplanSamfällda områdenFinns inteVisningEnligt överenskommelseAnbudPå försäljningen motses slutna skriftliga anbud märkta ”Kyrkoby, Eckerö” vilka senast fredagen den 17 maj 2024 kl. 16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Strandgatan 6.
Anbudsblankett finns som bilaga i prospektet.
OBS! Anbud lämnade per telefon, e-post, sms eller fax beaktas icke.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätten att besluta om auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Försäljningen utgår ifrån att de tre högsta anbuden per respektive anbudsområde kallas till auktion.

Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs enligt villkoren i köpebrevet. Om flera personer lämnar ett gemensamt anbud skall samtliga anbudsgivare nämnas i anbudsblanketten.
KostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 euro), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman. TillträdeOmgående efter köpslut

Byggnadsfakta

VärmesystemDirektverkande el till radiatorerVA-systemKommunalt vatten– och avlopp
Pris:
Anbud