Välkommen till Åland!

Åland är indelat i 16 kommuner och har cirka 30.000 invånare. Mariehamn är Ålands enda stad och den största kommunen på Åland. Ungefär 40 % av Ålands befolkning bor i Mariehamn. Ålands näst största kommun är Jomala, den landsortskommun som ligger närmast Mariehamn. Den minsta kommunen på Åland är också Finlands minsta kommun. Den heter Sottunga och ligger i Ålands östra skärgård.

 

Oavsett om du vill äga eller hyra ditt boende på Åland är alternativen många , vi hjälper dig genom att kort förklara vilka alternativ som finns:

Köpa fastighet

Om du vill köpa hus / en fastighet på Åland, för fast boende, har du flera möjligheter. På planerade bostadsområden eller i bykärna kan du, med jordförvärvstillstånd, äga din bostad även utan åländsk hembygdsrätt. Fastigheten bör vara under 4.000 kvm (ej strandtomt). För att köpa mark utan hembygdsrätt måste du först ansöka om jordförvärvstillstånd.

 

Köpa aktielägenhet / bostadsrätt

Aktielägenheter får vem som helst köpa och äga. I en aktielägenhet bestämmer ni själva om ni vill bo permanent eller bara under vissa perioder, det finns inget boendetvång som kräver att man folkbokför sig på adressen. Man får även hyra ut lägenheten utan annans godkännande för viss tid eller tillsvidare.

På Åland innebär begreppet bostadsrätt en boendeform som placerar sig mellan ägobostad och hyresbostad. Den som köper en bostadsrätt betalar 15% av bostadens anskaffningspris och ett månadsvederlag (hyra) som täcker driftskostnader samt föreningens lånekostnader för byggnationen av husen. Observera att bostadsrättssytemet i Sverige skiljer sig från bostadsrättssystemet i Finland och på Åland. Det är viktigt att inte likställa de två systemen.

 

Hyra bostad

Hyresbostäder kan fritt hyras av alla.

 

Två begrepp

Hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland.

Kan jag som inflyttad få hembygdsrätt? Ja, om du bott på Åland oavbrutet i mer än fem år och är finsk medborgare. Hembygdsrätt beviljas av Ålands landskapsregering på ansökan.

Jordförvärvstillstånd Jordförvärvstillstånd eller dispens att äga fast egendom på Åland är för köpare som saknar åländsk hembygdsrätt. Även bolag bör ansöka om jordförvärvstillstånd för fast egendom som bolaget förvärvar på Åland. Kriterierna och reglerna hittas i den Åländska lagstiftning som ni hittar här och här.