Skogs- och strandområde i Granboda, Lemland

Skogs- och strandområde i Granboda, Lemland