Låt vår inkassoservice sköta indrivningen åt er

Det är både trevligare och effektivare att låta oss sköta indrivningen av utestående fordringar.

Vi skriver inkassobrev, sköter kontakter med myndigheter och bevakar er fordran. Vi sköter även hyresfordringar och vräkningar av hyresgäster.

Kriterier för indrivning

  1. Fakturan skall ha förfallit.
  2. Två skriftliga påminnelser skall ha gått ut till kunden.
  3. Vi tar enbart emot ostridiga fakturor - inga reklamationer eller andra oklarheter skall finnas

För mer information och priser