Gällande köp av bostadstomt

✔ Kontrollera vad för byggnation som tillåts på tomten

✔ Undersök kostnaderna för el-, vatten- och avloppsanslutningar

✔  Be sakkunniga kontrollera att husofferten är relevant och komplett

✔  Kontrollera lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis och registerkarta

✔  Tänk på kostnader för trädgård och garage

✔   Planera för framtiden

✔   Fundera på vad som är bra och mindre bra med läget

 

Gällande köp av befintligt bostadshus

✔   Är husets storlek lämplig och finns justeringsmöjligheter i framtiden?

✔   Finns en kompetent överlåtelsebesiktning och energicertifikat utfärdade?

✔   Alla hus har skavanker, räcker ekonomin till renovering och behöver vi faktiskt   renovera i den utsträckning vi tänkt oss?

✔   Vad är bra och vad är mindre bra med läget för just er?

✔   Har vi tänkt på alla boendekostnader?

✔   Kontrollera lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis och registerkarta

✔   Första intrycket är viktigt, fråga er ”vill vi bo här?”

 

Gällande köp av aktielägenhet

✔   Är lägenhetens storlek lämplig?

✔   Hur är skicket på badrummet?

✔   Är vi känsliga för lyhördhet?

✔   Är läget anpassat till livssituationen?

✔   Lär känna bostadsbolaget innan köpet

✔   Bra investering för framtida bostadsköp

✔   Läge och balkong viktig för andrahandsvärde

 

Allmänt om bostadsköp

  • Det finns formella kostnader i samband med köpet
  • Skattefriförsäljning av egen bostad när du ägt och bott i den oavbrutet i två år
  • Första bostadsköpare mellan 18-39 år är befriade från överlåtelseskatt