Värdering

Vi utför regelbundet värderingar av allt från små markområden till hela koncerner inklusive industrifastigheter åt såväl privatpersoner som åt kreditinstitut och myndigheter. Vid värderingar är det likt försäljningar viktigt att vi får ta del av så stor mängd information som möjligt för att också kunna ge ett rätt marknadsvärde.

Vid en värdering analyseras alltid marknadens perspektiv, oberoende om det gäller en värdering till bank, bouppteckning, skilsmässa etc. eller för en eventuell försäljning. Det faktiska värdet är det värde som man skulle få för objektet vid en försäljning på en fri och öppen marknad.

Om ni efter det att ni anlitat oss för en värdering bestämmer er för att sälja värderingsobjektet via oss så tillgodoses naturligtvis värderingskostnaden er från provisionen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!