Strandnära bostadstomt på Mickelsö, Vårdö.

Strandnära bostadstomt med sjöutsikt i Mickelsö med möjlighet att köpa båtplats i intilliggande båthamn.

TOMTEN

Tomten är ca 3 300 m2 stor och belägen i en sluttning med österläge och vacker utsikt över Bussöfjärden. Området består av gallrad tallskog och är till en del bergsbundet. Området är öppet och ljust och 6 av 8 tomter i området är bebyggda.
Från tomten är det ca 120 meter till stranden.
Stora strövområden i direkt anslutning till området.
Denna tomt ligger i den övre tomtraden och är högt belägen vilket ger västersol längre än de tomter som är belägna närmare stranden.
Mellan två av tomterna i den nedre tomtraden finns ett parkområde som inte kommer att bebyggas vilket gör att sjöutsikten till den delen blir kvar även om tomterna nedanför bebyggs.

BYGGNADSPLAN

Området är byggnadsplanerat för egnahemsbebyggelse.
Byggnad får uppföras i maximalt två våningar och byggnadsrätten för tomten är 250 m2 för bostadshuset och därutöver får en ekonomibyggnad i 1-plan uppföras.
Byggnadsrutan på tomten är stor vilket ger stora valmöjligheter när det gäller husets placering.
Planens bestämmelser när det gäller husets form är odetaljerad vilket medger stora valmöjligheter när det gäller hustyp, tak-konstruktion m.m. Fasaderna bör dock vara i trä eller puts och den utvändiga färgsättningen bör ske i samråd med byggnadsnämnden.

TEKNIK

Kommunalteknik i form av vägar, vatten och avloppsledningar är färdigt utbyggt i området fram till tomtgränsen och klart att tas i bruk.
Det kommunala vattnet levereras av Bocknäs vatten och avloppsrensning sker i reningsverk som är gemensamt för samtliga tomter i området. Reningsverket sköts av kommunen.

Bruksavgifterna faställs årligen och är för närvarande (2015)

Grundavgift                         Mätarhyra                     Förbrukningsavgift
Vatten 71 €/år                      11 €/år                              2,30 €/m3
Avlopp -                               -                                      3,10 €/m3

Köparen erlägger anslutningsavgifter för el (1 755 €, 3x25A), vatten (3 000 €) och avlopp (5 400 €).

Gatubelysning kostar ca 800 €/tomt.

Någon skild gatuavgift uppbärs inte.

Vägunderhåll i form av grusning, plogning och sandning sköts av kommunen och är inte avgiftsbelagt.

ÖVRIGT

Även personer som saknar åländsk hembyggnadsrätt har möjlighet att äga tomten om man har flyttat till Åland och ska använda tomten för sitt fasta boende.

Möjlighet att köpa båtplats i nyligen anlagd hamn med väl skyddat läge ca 150 meter från tomten. 

Fakta

Kommun: Vårdö
Fastighetsbeteckning: Outbrutet område från Östergård 2:15 i Mickelsö by i Vårdö kommun (941-409-2-15).
Tomtareal: 3 300 m²
Adress: Östersandsvägen.
Båtplats: Kan köpas till.
Samfällda områden: Andelar ingår ej.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående.
Kostnader: Köparen svara för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnets arvode (120 €), eventuellt jordförvärvstillstånd, lagfart och överlåtelseskatt (4% av köpesumman). Köpare mellan 18 och 40 år som köper sin första egna bostad är befriad från att betala överlåtelseskatt.
Utgångspris: 19 800 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!