Fritidsbostaden

Fritidsbostaden är av typen Puutalo och är uppförd i lösvirkeskonstruktion på plintgrund och färdigställdes 1987. Fasaderna är klädda i träpanel och taket är ett filttak. Den totala bostadsytan är enligt bygglovshandlingarna 67,3m2, varefter det senare även byggts till ett tvättrum om ca 3-4 m2.

Invändigt finns vardagsrum, kök, matsal samt två sovrum.

Köket är utrustat med enkel standard i form av gasspis och –kylskåp.

Ytskikten domineras av trägolv, träpanelade innertak samt tapetserade väggar.

I vardagsrummet finns en Harvia vedspis installerad. Från vardagsrummet ansluter även stor altan mot nordväst.

Fritidsbostaden är inte vinterbonad och några tekniska anslutningar såsom el eller avlopp finns inte (finns en grävd brunn med ytvatten på tomten men inget indraget till fritidsbostaden). Sedan byggtiden har några större renoveringsarbeten inte genomförts, varför renoverings– och moderniseringsbehov föreligger.

Tomtområdet/Övriga byggnader

Som övriga byggnader finns på tomten vedlider, TC och sjöbod.

Tomten om ca 1,7 hektar är i övrigt i den södra delen bergbunden och kuperad men består runt fritidsbostaden av plana och trivsamma gränsytor ner mot stranden. Längre österut på området finns högre belägna, vistelsevänliga bergspartier som kan utgöra alternativ byggplats, och från vilka man erhåller sjöutsikt och varifrån man även ser hela vägen in till Karlby gästhamn.

Då tomten är belägen utanför detaljplanerat område finns generös byggrätt för både fritids– och ekonomibyggnader enligt bestämmelserna i kommunens byggnadsordning.

Köpare uppmärksammas om att korrigeringar gällande tomtens storlek kan förekomma efter genomförd lantmäteriförrättning.

Vid den i övrigt bergbundna strandlinjen finns två bryggor, bägge med vissa restaureringsbehov. Strandlinjen är ca 170 meter lång i riktningen nordväst.

Fastigheten har ett centralt läge och ligger båtvägen endast ca 1,5 kilometer från Karlby centrum med kommunalt serviceutbud, restaurang, mataffär etcetera.

Idag finns inte någon väg dragen till fastigheten men vägrätt finns beviljad från Söderängsvägen ca 550 meter väster om fastigheten. Kvarvarande moderfastighet tillförsäkras även vägrätt över denna nybildade fastighet.

 

 

Fakta

Allmänt

KommunKökarAdressTrubbenholmFastighetsbeteckningEtt outbrutet område underlydande fastigheten Gretgård RNo 1:12 i Karlby, Kökar (318-404-1-12)VåningsytaCa 70m²TomtarealCa 17 000 m²GravationerÖverlåts fri från gravationerSamfällda områdenIngen andelVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 euro), lantmäteriförrättningskostnader för fastighetens utbrytande, lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman. TillträdeEnligt överenskommelse

Byggnadsfakta

Byggnadsår1987ByggnadsmaterialByggsats i lösvirke GrundPlintgrundFasad-/takmaterialTräpanel/filttak VärmesystemVedeldning
Utgångspris:
49 000 €
Bilagor