Bostadstomt i Westerkalmare Jomala

Hörntomt med fint söderläge i detaljplanerat område just utanför Mariehamn.

BESKRIVNING

 

Fastigheten är en hörntomt belägen i ett mindre glesbebyggt bostadskvarter just utanför Mariehamn.

Tomten sluttar lätt mot söder och har ett öppet och ljust läge intill grönområden och har goda möjligheter till kvällssol.

Tomten är belägen inom detaljplanerat område med ett e-tal om 0,2 vilket ger en byggrätt om 212 m².

Asfalterad väg finns fram till tomtgräns och i direkt anslutning finns cykel- och gångbanor.

El, vatten och avlopp finns i anslutning till fastigheten medan fiberanslutning är färdigt förberedd till tomtgräns.

 

TEKNIK

 

  • Anslutning till Ålands elandelslag, 25 A anslutning 1825 €
  • Fiberanslutning 295 €
  • Anslutning kommunalt vatten, Jomala kommun 1 860 €
  • Anslutning kommunalt avlopp, Jomala kommun 3 472 €

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: 170-431-3-44
Planesituation: Detaljplanerat område
Tomtareal: 1 060 m²
Byggnadsrätt/utnyttjad: 212 m²
Adress: Sjögränd, 22150 Jomala
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: 30 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!