Kostnader

Vid köp av en fastighet (tomt, hus, fritidsbostad, skog, åker etc.) tillkommer kostnader för lagfart och offentligt köpvittne. Handlar det om ett outbrutet område tillkommer även kostnader för den lantmäteriförrättning som krävs för bildandet av den självständiga fastigheten. Kräver ert köp också att ni behöver söka eventuella jordförvärvstillstånd tillkommer kostnader för det.
Om hus eller byggnad som förvärvas är beläget på legotomt tillkommer kostnader för legorättens inskrivning vilket motsvarar lagfartskostnaden.
Överlåtelseskatten är ofta den kostnad som är högst, eftersom den är baserad på köpesumman. På fast egendom är den 4 % av köpesumman. Köpare som köper minst hälften av sin första bostad och är 18-39 år är befriade från att erlägga överlåtelseskatt.

Vid köp av aktielägenhet är överlåtelseskatten 2 % av lägenhetens skuldfria pris, dvs. köpesumman plus lägenhetens eventuella låneandel av bostadsbolagets lån.
Övriga kostnader vid köp av lägenhet är kostnader för registrering och annotering av bostadsaktierna.
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!