Tomter i Långbergsöda, Saltvik

3 tomter om ca 3500 m2 med sjöutsikt. Väg till samtliga tomter finns.

BESKRIVNING

På södra och östra sidan av viken ”Gloet” erbjuds nu tre tomter i ca 3 500 m2 ut till försäljning. Gloet är en lugn och avskärmad vik från vilken avståndet till det öppna havet bara ligger ett stenkast bort. Bland annat finns Silverskär, Sviskär och Klobben ca 2 sjömil från viken, där man avnjuta såväl middag som övernattning. Avståndet till Godby centrum är ca 18 km.

 

TOMT 1

Tomt 1 på den i prospektet bifogade kartan består i dagsläget mestadels av barrskogsbestånd, förutom i  dess östra del som är mer bergbunden. Tomten går ca 40 meter upp från vägen och sträcker sig ca 100 meter norrut.
UTGÅNGSPRIS: 15 000 €

 

TOMT 2

Tomt 2 är mer bergbunden och sluttande i sin karaktär. Vägens utformning gör att tomtgränsen i väster är lite varierande, men från norr till söder är den ca 70 meter.
UTGÅNGSPRIS: 15 000 €

 

TOMT 3

Tomt  3 är ca 40 meter från norr till söder och är även den i allmänhet bergbunden och sluttande ner mot Gloet.
UTGÅNGSPRIS: 15 000 €

 

VÄGBESKRIVNING

Om man kör längs Tängsödaviksvägen i nordösgående riktning svänger man sedan av väster mot Kuggviksvägen. Efter träsket ”Tjärnan” som kommer på höger sida kör man vidare ca 1,2 km och svänger sedan av vänster till Glovägen. Kör längs Glovägen ytterligare ca 1,2 km och sväng höger precis innan en gärdsgård. 100 meter in på denna väg finns en råsten och här börjar den första tomtgränsen. Tomternas gränser är ungefärligt utmärkta med orangea band.

 

SERVITUT

Längs med strandlinjen mot Gloet förbehåller sig tomtägare rätten till en landremsa om ca 10 meter som kan fungera som båtförvaring om så önskas. Tomtägare har också rätt att ta sig hit till fots. Strandremsan visas på en i prospektet bilagd kartskiss.

Väg finns dragen längs den västra sidan av samtliga tomter. Tomtägare bör beakta att troligtvis delta i underhållskostnader.

 

Fakta

Kommun: Saltvik
Fastighetsbeteckning: Gloet Lägenhet RNo 2:13, Långbergsöda, Saltvik (736-420-2-13)
Tomtareal: 3 tomter om ca 3 500 m2/styck
Samfällda områden: Andelar i samfällda ingår inte
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, lantmäteriförrättning samt för erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 15 000 €/tomt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!