Tomt i Olofsnäs, Geta

Tomt om ca 1,19 ha som delas av kommunal väg till två skiften. Kommunalt vatten i närheten. Tomten är styckningsbar.

BESKRIVNING

Tomten är ca 1,19  ha stor och består av två skiften då den delas på mitten av kommunal väg. På den västra sidan av vägen är tomten skogbevuxen med gles alskog och är i övrigt plan utan större inslag av berg. Väg löper längs med hela södra sidan av detta skifte.

På den östra sidan av vägen blir tomten mer öppen och består vid vägkanten av vissa inslag av berg. Längre in öppnar den sedan upp sig med öppna gräsytor och viss gles tallskog.

Kommunalt vatten finns i närheten och anslutningskostnaden är 2 500 €.

 

FAKTA

Fastighetsbeteckning: Mellangård Lägenhet RNo 4:1, Olofsnäs, Geta (65-410-4-1).

Areal: Totalt 1,19 ha.

Servitut: Vägrätt om 6 meters bredd. Vägen längs den södra delen av fastigheten får nyttjas av två grannfastigheter.

Samfällda andelar: Andelar finns.

Gravationer: Fastigheten överlåts fri från allehanda gravationer.

Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande samt för erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).

 

 

Fakta

Kommun: Geta
Fastighetsbeteckning: Mellangård Lägenhet RNo 4:1, Olofsnäs, Geta (65-410-4-1).
Planesituation: Glesbebyggelse utan plan
Areal: Totalt 1,19 ha.
Servitut: Vägrätt om 6 meters bredd. Vägen längs den södra delen av fastigheten får nyttjas av två grannfastigheter.
Samfällda områden: Andelar i samfällda områden medföljer försäljningen
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande samt för erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 12 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!