Tomt för bostadshus eller parhus vid Tegelbruksvägen, Jomala

Objektet är sålt

Bostadstomt om ca 967 m² i planerat område. Byggrätt ca 193 m².

BOSTADSTOMTEN
Tomten är ca 967 m² och belägen på detaljplanerat område. Tomten gränsar i söder och öster till parkområde och ligger i närheten till skola, daghem, idrottsanläggning samt kommunal service och har ca 4 km till Maxinge köpcentrum.

TEKNIK
I området finns kommunalt vatten , kommunalt avlopp och el. Köparen tecknar vattenanslutning (1500€), avloppsvattenanslutning med Jomala kommun (2800 €) samt elanslutning med Ålands Elandelslag (1790 €, 3x25A)

BYGGNADSRÄTT
Enligt planen är tomten avsedd för egnahemsbebyggelse där varje tomt får bebyggas med en bostadsbyggnad som inrymmer högst två lägenheter samt en separat ekonomiebyggnad/garage. Exploateringstalet är 0,2 vilket betyder att byggnadsrätten är ca 193 m². Se bifogad detaljplan med bestämmelser för mer detaljerad information och byggnadsbestämmelser.

ÖVRIGT
Spekulanter kan bekanta sig med objektet på egen hand.

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: 170-413-11-2
Planesituation: Detaljplan 16.5.2016 och generalplan 27.1.2015.
Tomtareal: Ca 967 m²
Byggnadsrätt/utnyttjad: 193 m²
Adress: Tegelbruksvägen 16, 22150 Jomala
Gravationer: Överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köparens svarar för kostnaderna för köpvittnets arvode (120 €), eventuellt jordförvärvstillstånd, lagfart och överlåtel-seskatt (4% av köpesumman.) Köpare mellan 18 och 40 år som köper sin första egna bostad är befriad från att betala överlåtelseskatt.
Utgångspris: 22 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!