Tomt för bostads- eller parhus i Jomala

Bostadstomt om 967 m2  i planerat område. Byggrätt ca 193 m2. 

BOSTADSTOMTEN

Tomten är  967 m2 och belägen på detaljplanerat område.
Tomten gränsar i söder och öster till parkområde.
Det är nära till skola, daghem, idrottsanläggning samt kommunal service och ca 4 km till Maxinge köpcentrum.

TEKNIK

I området finns kommunalt vatten , kommunalt avlopp och el.
Köparen tecknar vattenanslutning (1500€), avloppsvattenanslutning med Jomala kommun (2800 €) samt elanslutning med Ålands Elandelslag (1825 €, 3x25A)

BYGGNADSRÄTT

Enligt planen är tomten avsedd för egnahemsbebyggelse där varje tomt får bebyggas med en
bostadsbyggnad som inrymmer högst två lägenheter samt en separat ekonomiebyggnad/garage.
Exploateringstalet är 0,2 vilket betyder att byggnadsrätten är ca 193 m2.
Se bifogad detaljplan med bestämmelser för mer detaljerad information och byggnadsbestämmelser. På tomten kan byggas parhus eller egnahemshus.

ÖVRIGT:

Köpare uppmärksammas på villkoren för försäljningen som sker via Landskapsfogdeämbetet, se bilaga.

Spekulanter kan bekanta sig med objektet på egen hand.

 

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: 170-413-11-2
Tomtareal: 967 m2.
Adress: Tegelbruksvägen 16, 22150 Jomala
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgåe
Kostnader: Köparens svarar för kostnaderna för köpvittnets arvode (120 €), eventuellt jordförvärvstillstånd, lagfart och överlåtelseskatt (4% av köpesumman.) Köpare mellan 18 och 40 år som köper sin första egna bostad är befriad från att betala överlåtelseskatt.
Utgångspris: 25 000 €

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!