Strandtomt, Tjudö, Finström

Strandfastighet om 2 050 m² i sydvästläge med ca 55 meter bred strand mot tillandning vid Vandöfjärden.

Fastigheten är 2 050 m² stor och har ett sydvästläge mot Vandöfjärden. Fastigheten har en ca 55 meter bred strandlinje (mot ej inlöst tillandning) erbjudande en vacker utsikt över fjärden.

Tomten är bebyggd med äldre fritidsbostad i dåligt skick, utan ekonomiskt värde. Byggnaden har ett strandnära läge och såväl elanslutning som kommunal vattenanslutning finns anslutet till byggnaden, vilka medföljer försäljningen.

Tomten är i huvudsak i naturtillstånd med äldre tomtområde runt byggnaden. Stranden är låglänt och vassbunden. I tomten nordvästra del finns mindre inslag av berg.

Andelar i samfällda land– och vatten områden finns inte.

 

För muddring krävs vattenägarens godkännande, för muddring över 50 m² krävs miljögranskning och över 500 m² krävs miljötillstånd. Spekulanter hänvisas till ÅMHM för information gällande muddring och grävning av vattenområde. Mer information finns att läsa på www.amhm.ax/muddring-och-utfyllnad.

För specifika frågor om byggnation och ersättande av byggnad hänvisas spekulanter till byggnadskontoret vid Finströms kommun.

Fastigheten är berättigad väg fram till tomtgränsen och väg leder fram till ca 30 meter från fastigheten. Resterande väg är servitutsberättigad men ej byggd, se i prospektet bilagd registerkarta för vägservitutets streckning fram till tomten.

 

Fastigheten är belägen ca 1 km från Getavägen (infart Tjudöholmvägen). Sväng västerut in på Tjudöholmvägen och följ vägen ca 800 meter, sväng därefter höger (stor sten vid avtaget) in på Holmstigen. Följ vägen till sitt slut ca 250 meter och ni har fastigheten på er vänstra sida. Respektera de bebyggda grannfastigheterna vid besök av fastigheten.

Avståndet till centrala Godby är ca 12 km och till centrala Mariehamn ca 27,5 km.

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: Sommarbo Rnr 4:22, Tjudö, Finström
Planesituation: Glesbebyggelseområde utan byggnadsplanering
Tomtareal: 2 050 m²
VA-system: Kommunal vattenanslutning finns till fastigheten
Adress: Holmstigen, 22330 Tjudö
Samfällda områden: Nej
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Tre veckor efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: 28 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!