Strandtomt i Tängsöda, Saltvik

Strandtomt om 4.900 m² med ca 40 meter strandlinje i österläge mot Simskäla-fjärden. Väg går fram till rålinje.  

TOMTENS KARAKTÄR

Vid stranden finns i dess norra del inslag av klippor och i dess södra del är stranden mera stenbunden.

Mot stranden finns ett något högre bergsparti vilket längre in övergår till bördig skogsmark med yngre barrskogsbestånd.
Genom tomten rinner ett skogsdike.

På fastigheten finns en gammal liderbyggnad i dåligt skick.

 

VÄG

Väg leder fram i fastighetens västra rålinje.
Köpare bör beakta deltagande i underhåll av väg.

 

EL, TELEFON & VATTEN

Telefonledning korsar fastigheten.

El finns i närregionen.

Bocknäs vatten har ledning i vattenområdet utanför tomten där anslutning kan erhållas.

FISKE

Vattenområdena i anslutning till fastigheten är samfällda och fiske kan ske genom att lösa fiskekort.

KÖRANVISNING

I Kvarnbo svänger man mot Tengsödavik. Då man kommer till avtag ”Kuggvik” till vänster svänger man in och följer asfaltvägen till avtag ”Timmerstrands-vägen” till höger där man svänger in. Då man kommer till avtag ”Mariavägen” åker man rakt fram till två skyltar ”Degersten/Mariavägen” intill en liten stuga. Där stannar man och då är man vid tomtens västra rålinje med råstenarna markerade.
Tomtens rålinjer är upphuggna och markerade ned till stranden.

 

Fakta

Kommun: Saltvik
Fastighetsbeteckning: Degerstensklint lägenhet RNo 1:31, Tängsöda, Saltvik ( 736-431-1-31 ).
Planesituation: Fastigheten är belägen inom ett detaljplanlagt område vilket stadgar att fastigheten får bebyggas med byggnad med en våningsyta om 80 m². Byggnad får uppföras i II plan. Plankarta där byggrutan finns angiven bifogas prospektet.
Areal: Tomten är 4.900 m² stor med ca 40 meter lång strandlinje i österläge mot Simskäla-fjärden.
Samfällda områden: Fastighetens andel i samfällda ingår icke.
Gravationer: Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande(250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt (4% av köpesumman).
Utgångspris: 50 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!