Strandtomt på Järsö, Lemland

Outbruten tomt om ca 17 700 m² på Bergö söder om Mariehamn med egen, långgrund badstrand mot sydväst. Bergsbunden fastighet lämplig för bostadsbyggnation med naturskön omgivning och bilväg fram till rågräns.

BESKRIVNING

 

Järsö är Mariehamns närmsta skärgårdsmiljö beläget just söder om staden. Här kombineras närheten till stadens service med naturskön skärgårdsmiljö i avskilt läge. Bergö i Lemlands kommun är ett glesbebyggt område halvvägs ut längs den populära Järsöleden.

Tomten är ca 17 700 m² stor och belägen mitt på södra Bergö och har ett strandläge mot sydväst. Fastigheten är delvis bergsbunden och har ett lätt sluttande läge mot sydväst hela vägen ner till strand. Strandområdet är låglänt och gräsbevuxet med vass närmast vattenlinjen, där långgrund sandbotten tar vid. Trädbeståndet på fastigheten är gallrad blandskog.

Asfalterad landsväg fram till avfarten till Gåsövägen, varifrån det är grusad väg till fastighetens norra samt östra sida, till vilken fastigheten har fastställd vägrätt.

I köpet ingår en av moderfastighetens byggnadsrätter.

Skyltad väg från avfarten till Gåsövägen.
Fastighetens ungefärliga hörnpunkter finns utmarkerade i terrängen.

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: 417-408-1-95
Planesituation: Ej planlagt område
Areal: Ca 17 700 m² outbrutet område.
Byggnadsrätt/utnyttjad: I köpet ingår en av moderfastighetens byggnadsrätter
Samfällda områden: Ingen andel
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), kostnader för lantmäteriförrättning, lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: 305 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!