Strandtomt i Haraldsby, Saltvik

Stängningsdatum: 2019-09-18

Sluttande strandtomt, eget båthus, beläget i ett vackert och skyddat västerläge med utsikt över Färjsundet.

BESKRIVNING

Fastigheten Strandnäs 1 RNr. 3:160 i Haraldsby, Saltviks kommun, utgör ett område om ca 2 516 m2 inklusive den inlösta tillandningen.

Till sin karaktär är fastigheten varierad med träd, berg och gräsmatta. Vid vattnet finns tillhörande båthus med brygganordning/altan i skyddat läge.

Från fastigheten erhålls en vacker sjöutsikt i västerläge över färjsundet norr om färjsundsbron.

Försäljningen innefattar inte någon andel i samfällda vatten– och jordområden.

 

DETALJPLAN & OMRÅDE

Området är under detaljplanering varvid byggnadsrätten inte ännu är fastställd.

Fastigheten är belägen i närheten av Godby och Kastelholm med tillhörande serviceutbud samt Ålands Golfklubb.

Fastighetsbeteckning: 736-410-3-160 Strandnäs 1

 

KOSTNADER

Kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), lantmäterikostnader, lagfartskostnader samt överlåtelseskatt (4% av köpesumman) betalas av köparen.

Fastigheten överlåts på köparen fri från gravationer.

 

Fakta

Kommun: Saltvik
Fastighetsbeteckning: Strandnäs 1 (736-410-3-160)
Planesituation: Detaljplanerat område
Tomtareal: ca 2 500 m²
Utgångspris: 85 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!