Strandtomt i Godby, Finström

Objektet har stängt

Obebyggd strandtomt vid Strömsängarna. Fastigheten är 10 550 m² stor, sluttande med ca 45 meter strand i österläge. Andelar i samfällda.

Strömsängarna i Godby, Finström är ett populärt, naturnära område med fastigheter för fast– och fritidsboende. Inom det planerade området erbjuds nu den enda, kvarvarande obebyggda tomten med byggnadsrätt.

Tomten är 10 550 m² stor med ca 45 meter strandlinje (mot oinlöst tillandning) i österläge mot Färjsundet.

Till sin karaktär är tomten skogsbunden och stranden något vassbevuxen. I väster angränsar fastigheten mot Strömsängsvägen och Strömsängarnas åkerlandskap. 

Fastighetens totala byggnadsrätt är ca 1 580 m², fastigheten har byggnadsrätt för ett bostadshus och således kan fastigheten inte delas i flera tomter.

Väg leder över fastigheten till grannen söder om. Om köpare önskar flyttas vägen i samförstånd med grannen enligt tidigare överenskommelse, ca 50 meter västerut för att möjliggöra en ostörd byggnadsplats. 

Andelar i samfällda vattenområden medföljer försäljningen, vilka bl.a. berättigar till visst kräftfiske i Långsjön. 

Köpare bör vid byggnation anlägga eget och miljömässigt godkänt avloppsystem. El, fiber och kommunalt vatten finns i närområdet.

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: Ingestrand 2:29 i Godby, Finströms (60-408-2-29)
Planesituation: Generalplanerat område avsett för bostads– eller fritidshus.
Tomtareal: 10 550 m² (1,055 hektar)
Samfällda områden: Ja
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köpare svarar för köpebrevets upprättande, kostnader för det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrev, lagfartens utverkande samt överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: 85 000 €

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!