Strandtomt i Flaka, Lemland

Tomtområde om ca 4 800 m² med ca 50 meter strandlinje mot söder.

 

BESKRIVNING

 

Tomtområdet är ca 4.800 m2 stort och det har ca 50 meter lång strandlinje mot söder. Området är förhållandevis flackt till sin karaktär och det består av skogsmark med

inslag av ganska gles barr- och lövskog och även av mera bergsbunden mark mot stranden.

Stranden är förhållandevis långgrund och längst mot väster är stranden vassbunden.

I strandens östra del finns en anlagd hamnpir med skyddad hamn för ex. snurrebåtar.

Längs områdets norra del löper färdigt anlagt vägområde och området är såtillvida lätt tillgängligt.

 

Elström och kommunalt vatten finns i närområdet.

 

Området lämpar sig väl för fritidsbruk. 

 

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: Del av Smultronstället lägenhet Rnr 7:126, Flaka, Lemland (417-404-7-126)
Planesituation: Ingen plan föreligger
Tomtareal: ca 4 800 m²
Adress: Smultronören 28
Samfällda områden: Ingen andel i samfällda
Gravationer: Tomten säljs fri från gravationer
Tillträde: Omgående
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250,-), offentliga köpvittnets arvode för bestyrkande av köpebrev, utverkande av lagfart, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnaderna.
Utgångspris: 25 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!