Strandområde vid Bånholm, Kumlinge

Bergbundet strandområde om ca 2,437 ha med vacker sjöutsikt i norrläge med både morgon– och kvällssol.

BESKRIVNING

Bånholm ligger på västra Kumlinge beläget bara att stenkast från farleden via vilken man kan ta sig både väster– och österut. Vattenvägen till restaurang Glada laxen på Bärö är det exempelvis enbart ca 3 kilometer och till Kumlinge färjeläge är det ca 3,8 kilometer.,

Fastigheten ligger, trots närheten till den öppna farleden, ändå den lugna och skyddade viken Lillsund med vacker sjöutsikt mot norr. Strandområdets karaktär gör även att soltimmarna blir många nere vid vattnet med sol från öster, väster och norr.

Till sin karaktär är tomten nere vid vattnet bergbunden med flacka, och vistelsevänliga klippor. Strandlinjen består av en liten del vass men varieras i övrigt av berg och stenstränder.

Längre in mot land blir området mer skogbevuxet och består även i dess södra och östra sida av berg, från vilka man i tiderna har brutit ut sten. Dessa stenar har man sedan placerat nere vid vattnet och utformat tre naturliga pirar.

En sparsamt använd skogsbilväg löper genom fastigheten.

 

Köpare bör göras medvetna om att det vid fastighetens strandlinje finns oinlöst tillandning om ca 4 000 m2, från vilket flertalet av bilderna är tagna. Tillandningen kan lösas in från samfällt vattenområde enligt lantmäteriverkets värdering.

 

Fakta

Kommun: Kumlinge
Fastighetsbeteckning: Fastigheten Bånholms Sand RNo 14:46, Kumlinge (295-403-14-46)
Tomtareal: 2,437 ha
Samfällda områden: Finns inte
Tillträde: Omgående vid köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), ansökan om lagfart samt för erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 30 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!