Strandområde i Torp, Eckerö

Unik strandfastighet om ca 2 hektar vid Styrsingsudden i Torp med storslaget västerläge mot Ålands hav.

Styrsingsudden i Torp, Eckerö erbjuder ett fantastiskt västerläge med fri horisont. 
Området är ca 2 hektar och utgör den yttersta udden mot Ålands hav och här erbjuds ett ostört och utmanande läge.
Skogsbilväg leder hela vägen fram till området. Till sin karaktär är udden låglänt med stenstrand på sandbotten.  Mitt på området finns visst skyddande trädbestånd.
Vid den nordvästra rålinjen finns muddrad båtplats med relativt skyddat läge för mindre båthållning. På området finns äldre bastubyggnad i sämre skick.
På områdets östra sida finns samfällt område runt muddrad kanal. Området har 50 % av andelarna i kanalområdet och resterande 50 % hör till området öster om. Området saknar byggnadsrätt och bör ses som oexploaterbart.
Areals enliga andelar i övriga samfällda land– och vattenområden medföljer försäljningen.
El och kommunalt vatten finns för närvarande inte i närheten (närmast i Skeppsvik). 
Området deltar i eventuella underhållskostnader för vägen.

KÖRBESKRIVNING    

I Storby, sväng vänster in på Torpvägen och kör ca 4 km och sväng höger in mot Skeppsvik. Fortsätt ca 3.4 km och sväng vänster in på skogsbilväg. Kör ca 2,4 km och sväng höger. Efter några hundra meter är ni framme på området vid vändplan.

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Västra strytningsudd Rnr. 6:89 med undantag av två outbrutna områden om totalt ca 5,5 hektar. Fastighetsbeteckning 43-407-6-89
Planesituation: Glesbebyggelseområde
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Samfällda områden: Arealsenliga andelar + 50 % av "kanalområdet"
Gravationer: Överlåts fri från pantsättning
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: 160 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!