Strandnära tomt i Tranvik, Sund

Ca 4400 m2 stor tomt belägen ca 50 m från stranden och med barnvänlig simstrand i området.
Nära till el, vägförbindelse finns. Andel i samfällda land– och vattenområden ingår.

BESKRIVNING

Tomten är en outbruten del av Västergård 4:43 i Tranvik by i Sunds kommun och ligger ca. 1,6 km från bykärnan. I närhet till tomen finns en barnvänlig simstrand med fin sandbotten. Området är ca 4400 m2 och är beläget ca 50 m från stranden som har nordvästläge mot Storfadervik.
Tomten är idag skogbevuxen.

Området mellan tomten och stranden är ett ca 4,5 ha stort samfällt område med ca 600 m strandlinje.
Tomten  har del i detta samfällda strandområde och även i samfällt vattenområde som är ca 1318 ha stort.
Bryggorna på det samfällda området är privata bryggor.
I köpet ingår 1 % av moderfastighetens andelar i  samfällda land– och vattenområden.
Som delägare i samfälligheten har man möjlighet att köpa ett årskort för husbehovsfiske för 10 €/år.

Området har vägförbindelse via enskild väg och som tomtägare deltar man i underhållskostnaderna för vägen. Tomten har rätt till väg på moderfastighetens område och det är då en sträcka om ca 120 m att bygga ny väg och man kommer då till tomten via Storfaderviksvägen-Västergårdsskogsväg och Snellmansvägen.
Elanslutning kostar ca 2800 €.

Tillträde omgående efter köpslut.

Området överlåtes fritt från gravationer.

Adress: Storfaderviksvägen 188
            Rekommenderas att man promenerar sista biten till tomten
            då grusvägen övergår från grusväg till två hjulspår i gräset.

Fakta

Kommun: Sund
Planesituation: Ingen plan föreligger
Tomtareal: 4400 m²
Areal: 4400 m²
Adress: Storfaderviksvägen 188, 22530 Tranvik
Samfällda områden: I köpet ingår 1 % av moderfastighetens andelar i samfällda land– och vattenområden.
Gravationer: Området överlåtes fritt från gravationer.
Tillträde: Tillträde omgående efter köpslut.
Kostnader: Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman, lagfartskostnader och fastighetsförrättningskostnader.
Utgångspris: 28.000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!