Skogsskifte i Postad, Hammarland

Stängningsdatum: 2017-06-01

Ca 4,64 ha stor skogslägenhet i Postad. Växande skogsbestånd under god utveckling.

Beteckning: Karlsskog lägenhet RNo 1:18 i Postad, Hammarland ( 76-417-1-18)

Areal: 4,64 ha i ett skifte.

Väg:Har vägrätt från allmänna landsvägen genom Postad och belastas även i viss mån av vägrätt i lägenhetens sydöstra del.

Allmänt: Skogslägenhet i ett sammanhängande område.

Huvudsakligen skogsmark med god bonitet, endast mindre områden med bergsbunden grund, närmast i fastighetens norra del.
Växande skogsbeståndet är i god utveckling och tillväxt bestående av huvud sakligen barrskog.
Lätt tillgängligt med väg intill södra rågränsen.

 

 

 

Fakta

Kommun: Hammarland
Fastighetsbeteckning: 76-417-1-18
Tomtareal: 4,64 ha
Samfällda områden: Ingen andel.
Gravationer: Fastigheten säljs fri från gravationer.
Kostnader: Köparen svarar för kostnader för köpebrevets upprättande ( 250 € ), offentliga köpvittnets bestyrkande ( 120 € ), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt ( 4 % av köpesumman ).
Utgångspris: 27 800€

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!