Skogsskifte i Norrsunda, Jomala

Stängningsdatum: 2018-12-14

Ca 11 ha stort skogsskifte till största del föryngringsavverkat men även områden i form av blandskog och fröträd. Vägförbindelse.

BESKRIVNING

Skiftet är ca 11 ha stort, ca 275m x 410m.
Terrängen är flack och med ett litet inslag av impediment vid östra sidan.
Skiftet är lättillgängligt via väg som löper från Vargsundavägen fram till och längs med fastighetens östra sida. Fastslagen vägrätt till fastigheten finns inte utan har med nuvarande ägare lösts genom enskild muntlig överenskommelse med berörd markägare.

Skiftet består av till största delen avverkade ytor med beståndsföryngring mot fastighetens västra och södra del. I norra änden finns en del blandskog och längs östra sidan fröträd.

KOSTNADER

Köpare svarar för kostnaderna för köpvittnets arvode (120 €), köpebrev (250 €), överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och lagfartskostnader.

Omgående tillträde efter köpslut.

Området överlåts fritt från gravationer.

ANBUD

På skiftet motses slutna skriftliga anbud märkta ”NORRSUNDA” vilka senast fredagen den 14 december kl. 15.00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab,
Skarpansvägen 29 B, 22100 Mariehamn.

Anbudsblankett finns bifogad i prospektet.

Säljaren förbehåller sig rätten att i alla avseenden besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att besluta om att förrätta auktion mellan
anbudsgivare.

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: 170-421-6-3
Tomtareal: 11,183 ha
Samfällda områden: Andel i vattenområde, lertäkt och sandtäkt.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpvittnets arvode (120 €), köpebrev (250 €), överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och lagfartskostnader.
Anbud: Anbud märkta ”NORRSUNDA” skall inlämnas senast fredagen den 14 december kl. 15.00 till Mäklarhuset. Anbudsblankett finns bifogad i prospektet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!