Skogsområden med strand i Kyrkoby, Eckerö

Objektet har stängt

Två skogsområden om vardera ca 12,5 hektar, båda med ca 100 meter egen strand. Andelar i samfällda medföljer.

Två outbrutna områden om vardera ca 12,5 hektar från Fredriksberg RNr. 8:4 i Kyrkoby by, Eckerö kommun.

Områdenas karaktär utgörs i huvudsak av skogsbundet impediment, båda områden erhåller ca 100 meter egen strand i österläge mot s.k. Svartnöfjärden.

Båda fastigheter erhåller 5 % av moderfastighetens andelar i samfällda land– och vattenområden.

Väg leder in på det södra området från (Norrvägen), moderfastigheten förbehåller sig vägrätt över områdena norrut. Det norra skiftet erhåller vägrätt över det södra skiftet.

Delar av områdena belastas av detaljplan (strövområde) tillhörande Kråkskärs fritidsområde. Den planerade delen saknar byggnadsrätt, men påverkar inte i övrigt köparens rätt att förfoga över området. Strövområdet skulle idag sannolikt kunna avlyftas vid en nyplanering av fritidsområdet på Kråkskär.

Tillträde omgående efter köpslut.

Områdena är märkta som A (det norra) och B (det södra) i anbudsförfarandet. Anbudsblankett finns på sista sidan i prospektet.

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Fredriksberg RNr. 8:4 i Kyrkoby by, Eckerö kommun. 43-403-8-4
Areal: ca 12,5 hektar vardera
Typ: Skog med strand
Samfällda områden: 5 % av moderfastighetens andelar i samfällda land– och vattenområden medföljer försäljningen.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman, lagfartskostnader och fastighetsförrättningskostnader.
Anbud: Anbud märkta ”Skog i Kyrkoby” inlämnas skriftligt i slutet kuvert till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B, 22100 MARIEHAMN senast onsdagen den 15 november 2017 kl. 16.00. Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta anbud samt att ordna budgivning mellan anbudsgivare.

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!