Objekt till salu

Tomtareal: Ca 18.000 m²
Utgångspris: 350 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 65 m²
Utgångspris: 115 000 € (skuldfritt pris ca 121 114,11 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 136 000 € - 426 400 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 60 m²
Utgångspris: 175 000 € (Skuldfritt pris ca 176.446,40 €)
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: 116 m²
Utgångspris: 305 000 €
Objektet stänger: 2017-09-01
Anbud: Anbudsförfarande.
Utgångspris: 70 000€
Objektet stänger: 2017-08-28
Våningsyta: Våningsyta ca 150 m2
Tomtareal: 5867 m²
Utgångspris: 105 000€
Våningsyta: Den totala våningsytan i huset är ca 206 m2 + garage om 16 m2.
Tomtareal: 10.870 m²
Utgångspris: 120 000€
Areal: Ca 3.300 m2.
Utgångspris: 40 000€
Våningsyta: Ca 173 m²
Tomtareal: 3 290 m²
Utgångspris: 290 000 €
Utgångspris: 100 000 € (skuldfritt pris 171.367,40€)
Våningsyta: ca 150 m²
Tomtareal: 2960 m² (2450 + 510 m²)
Utgångspris: 150 000 €
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 275 000 €
Våningsyta: Totalt ca 191 m² enligt bygglovshandling.
Tomtareal: Totalt ca 7.000 m² (5.100 m² + 1.900 m² outbrutet område).
Utgångspris: 325 000 €
Våningsyta: Yttermått 7 m x 10 m + farstu om ca 2 m x 3 m.
Tomtareal: ca 8 200 m²
Utgångspris: 100 000 €
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Antal rum: 4 rum & kök+ garage och ekonomiutrymmen.
Storlek: 99m² (totala ytan för boendeutrymmen och ekonomieutrymmen 165 m²)
Utgångspris: 165 000€ (skuldfritt pris ca 170.200€)
Våningsyta: Byggnadsytan är ca 97 m² och bostadsyta ca 76,8 m².
Tomtareal: 3,16 ha.
Utgångspris: 125.000 €
Objektet har stängt
Storlek: 21 m²
Utgångspris: 65 000 € (skuldfritt pris ca 66 651 €).
Storlek: 79,5 m²
Utgångspris: 165 000 € (skuldfritt pris ca 187 955,90 €)
Utgångspris: 100 000 €
Tomtareal: 5 623 m²
Utgångspris: 143 000€
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 95 000 €
Tomtareal: ca 2 000 m²
Utgångspris: 220 000 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå
Storlek: Ca 44 m²
Utgångspris: 72 000 € (Skuldfritt pris ca 95.136,64 €)
Våningsyta: Byggnadsyta ca 180 m²
Tomtareal: Legotomt om 751 m².
Utgångspris: 162 000 €
Våningsyta: Ca 230 m² (ca 157 m² nedre plan + ca 73m² övre plan) (Yttermått)
Tomtareal: 5 000 m²
Utgångspris: 265 000€
Tomtareal: 967 m2.
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 54 m²
Utgångspris: 145.000 € (skuldfritt pris)
Utgångspris: 239 000€ (skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått 7,5 x 7,8 meter + kallveranda.
Tomtareal: ca 4 600 m²
Utgångspris: 75 000 €
Våningsyta: Totalyta ca 170 m².
Tomtareal: 2200 m²
Utgångspris: 90 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 372 000 € (Skuldfritt pris ca 378 795 €) inkl. garage
Våningsyta: Ca 190 m² (yttermått).
Tomtareal: 2 385 m².
Utgångspris: 135 000 €.
Våningsyta: Ca 40 m² (uppvärmd yta)
Tomtareal: Ägotomt om 800 m².
Utgångspris: 95 000 €.
Våningsyta: Våningsyta ca 168 m².
Tomtareal: 4.247 m².
Utgångspris: 350 000 €
Tomtareal: 814 m²
Utgångspris: 250 000 €
Objektet har stängt
Utgångspris: 30 000 €
Tomtareal: 2.100 m² + 3.100 m², totalt 5.200 m²
Utgångspris: 38 000 €
Antal rum: 2 rum och kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 86 000,-€ (skuldfritt pris ca 114 091,-)
Våningsyta: Byggnadsyta ca 117 m² / Våningsyta ca 104 m².
Tomtareal: 3.800 m².
Utgångspris: 155 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 30.000 €
Våningsyta: Yttermått 8,3 x 7,3 meter
Tomtareal: 1 813 m²
Utgångspris: 195 000 €
Antal rum: 1 rum & kök
Storlek: Ca 33,5 m²
Utgångspris: 69 000 € (Skuldfritt pris ca 84.300 €)
Våningsyta: Ca 220 m² (totalyta yttermått)
Tomtareal: Ägotomt om 480 m²
Utgångspris: 165 000 €
Areal: 12.400 m2
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 1 rum & kök
Storlek: Ca 41 m²
Utgångspris: 110 000 € (Skuldfritt pris ca 112.229,33 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 60 m²
Utgångspris: 162 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 50 m²
Utgångspris: 120 000 € (Skuldfritt pris ca 121 251,46 €).
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 68 m²
Utgångspris: 125 000 € (Skuldfritt pris ca 168.456,25 €)
Utgångspris: 50 000€
Våningsyta: Yttermått ca 8m x 9m.
Utgångspris: 65 000€
Våningsyta: 41 m2
Tomtareal: 2400 m2
Utgångspris: 67 000€
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 88 m²
Utgångspris: 190 000 € (skuldfritt pris)
Tomtareal: 2 300 m²
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 23200 m2
Utgångspris: 130 000 €
Tomtareal: 6 600 m²
Utgångspris: 70 000 €
Våningsyta: Våningsyta ca 192 m², bostadsyta ca 175 m².
Tomtareal: Ca 4.300 m².
Utgångspris: 330 000 €
Antal rum: 3 rum + kök + bastu
Storlek: Ca 79,3 m²
Utgångspris: 205 000 € (skuldfritt pris)
Tomtareal: Tomten är ca 19.500 m².
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 325 360 € - 379 310 €
Våningsyta: Byggnadsytan är 155 m² och bostadsytan är 114 m² + inglasat uterum.
Tomtareal: Legotomt om 868 m².
Utgångspris: 175.000 €
Utgångspris: 10 000€
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Utgångspris: 27 000 €
Tomtareal: 195 m²
Utgångspris: 95 000 €
Typ: Gatukök/pizzeria
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 86 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 6,0 x 10, 2 + farstu 6,2 x 2,3 m.
Tomtareal: 4700 m²
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 3.000 m²
Utgångspris: 70 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 92 000 € (Skuldfritt pris ca 120 091,55 €)
Våningsyta: Byggnadsytan ca 170 m². (yttermått)
Tomtareal: 3890 m²
Utgångspris: 179 000 €
Våningsyta: Våningsyta om ca 184 m² plus förråd om ca 19 m².
Tomtareal: Egen tomt om 780 m²
Utgångspris: 210 000 €
Våningsyta: Två bostadslokaler, dels lokal 1. om 4 rum och kök, ca 140 m² och dels lokal 2 om 5 rum och kök, 152 m².
Utgångspris: 695 000 €
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 67,4 m² - 124,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 108,8 m²
Utgångspris: 480 000 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Ca 150 m²
Tomtareal: Legotomt om 610 m². Legoavgiften var 2016 ca 440 euro.
Utgångspris: 180 000 €
Areal: 2,185 ha
Utgångspris: 40 000 €
Våningsyta: Ca 135 m²
Tomtareal: 2400 m²
Utgångspris: 50 000 €.
Antal rum: 3 rum och kök + balkong
Storlek: 86,5 m²
Utgångspris: 361 975 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: outbrutet område om ca 14 400 m²
Utgångspris: 95 000 €
Areal: Ca 6 200 m² (B) respektive ca 6 300 m² (A)
Utgångspris: 50 000 euro/tomt
Antal rum: 3 rum+kök+badrum+bastu & 4 rum+kök+badrum+bastu
Storlek: 89 m² & 98 m²
Begärt pris: 245 000 € - 289 100 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Våningsyta 168,5 m²
Tomtareal: 563 m²
Utgångspris: 225 000 €
Antal rum: 3 r + kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 365 000 € (Skuldfritt pris ca 372 520 €)
Antal rum: 2 rum & kök, 3 rum & kök, 4 rum & kök
Storlek: 62,9 m² - 84,8 m²
Begärt pris: 179.265 € - 228.960 €
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Våningsyta: Hus 1: Byggnadsyta ca 120 m². Hus 2: Byggnadsyta ca 94 m².
Tomtareal: Ca 4.170 m²
Utgångspris: 215 000 €
Utgångspris: Bostadstomter på Hökvägen och Vråkvägen; 48.000 €. Radhustomter på Havsörnsvägen; 50 €/m2
Våningsyta: Yttermått ca 8 m x 9 m.
Tomtareal: 1600 m²
Utgångspris: 68 000 €
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: ca 82 m²
Utgångspris: 205 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Utgångspris: 115 000 €
Tomtareal: 2.915 m²
Utgångspris: 179 000 € eller för uthyrning
Utgångspris: 48 000 €
Begärt pris: 18 200 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 75,5 m²
Utgångspris: 159 000 € (skuldfritt pris)
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 380 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²
Utgångspris: 30€ / m²
Areal: 3.550 m²
Utgångspris: 35 000 €
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 40 m² - 82 m²
Begärt pris: 199 500 € - 377 200 €
Antal rum: 4 rum & kök + två badrum
Storlek: ca 88,5 m²
Begärt pris: 239 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!