Skogsområde med strandanknytning på Andersö, Geta

Skogsområde om 12,303 ha i ett skifte bestående dels av växtlig skogsmark och dels av mera bergsbunden mark.

ALLMÄNT

Beteckning: Strandängs lägenhet RNo 2:18, Haga, Geta ( 65-418-2-18 ).

Areal: 12,303 ha.

Planförhållande: Glesbebyggelseområde utan byggnadsplan.

Samfällda: Ja, har andel i samfällda land- och vattenområden som av fastighetsregister närmare framgår.

Vägrätt:  Lägenheten har rätt till väg i enlighet med stiftade vägrätter. Lägenheten belastas av olika vägrätter vilka dels framgår av bilagd karta och även av vägdragningar i terrängen.

Gravationer: Försäljningen sker fri från gravationer för gäld. 

Strandängs lägenhet RNo 2:18 är 12,303 ha stor i ett skifte.

Lägenheten består dels av växtlig skogsmark och dels av mera bergsbunden mark.

Ställvis finns bestånd med tallskog, ca 40 - 50 år gammal och ställvis även bestånd med yngre barrskog.

Den östra delen mot stranden består av bördig skogsmark med visst plantbestånd och närmast stranden finns en ”strandkappa” med albestånd.

I sydost har lägenheten gräns mot strand/ till-andning om ca 130 meter. Strandpartiet är låglänt.

Den naturliga tillandningen är icke inlöst och stranden utanför är långgrund.

 

KOSTNADER

Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

 

ANBUD

På lägenheten motses slutna skriftliga anbud vilka skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab senast fredagen den 12 maj 2017. (Anbudsblankett finns i prospektet och kan användas men även eget formulerat anbud godkänns ).

Säljarna förbehålls fritt rätt att besluta om att anta eller förkasta givna anbud samt även att besluta om auktionstillfälle mellan anbudsgivarna.

 

Fakta

Kommun: Geta
Fastighetsbeteckning: Strandängs lägenhet RNo 2:18, Haga, Geta ( 65-418-2-18 ).
Planesituation: Glesbebyggelseområde utan byggnadsplan.
Tomtareal: 12,303 ha.
Samfällda områden: Ja, har andel i samfällda land- och vattenområden som av fastighetsregister närmare framgår.
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.
Anbud: Slutna skriftliga anbud vilka skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab senast fredagen den 12 maj 2017.

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!