Skogsområde i Överby, Eckerö

Stängningsdatum: 2019-11-29

Ca. 15,40 ha skogsmark i Eckerö kommun säljes mot anbud som mottages skriftligen senast fredagen den 29 november 2019 kl. 16.00.

BESKRIVNING
Obebyggt skogsområde om ca. 15,40 ha i Överby, Eckerö kommun. Området nås genom Norra Överbyvägen som angränsar till skiftets västra rågång.

På området växer i huvudsak tallskog i olika ålder. Marken är bergsbunden med inslag av myr- och våtmark. Ungefär 2 ha av områdets västra del är avverkat. Längs med den södra rågången går en skogsväg in på området.

Tillträde sker omgående efter köpslut.

Fastighetsbeteckning: Svedlandsskogen RNr 8:20 (43-408-8-20)

ALLMÄNT
Skogsområdets ungefärliga gränser framgår av bilagda kartskisser. Områdets areal skall ses som riktgivande på grund av mätmetoden.

SAMFÄLLDA OMRÅDEN
Medföljer inte.

GRAVATIONER
Försäljningen sker fri från gravationer.

KOSTNADER
Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman och lagfartskostnader.

ANBUD
Anbud märkta ”Skog i Överby, Eckerö” inlämnas skriftligt i slutet kuvert till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B, 22100 MARIEHAMN senast fredagen den 29.11.2019 kl. 16.00.

Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta anbud samt att ordna budgivning mellan anbudsgivare.

Anbudsblankett finns i slutet av prospektet.

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Svedlandsskogen RNr 8:20 (43-408-8-20)
Areal: Ca 15,40 ha
Samfällda områden: Ingen andel
Gravationer: Överlåts fri från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman och lagfartskostnader.
Anbud: Anbud märkta ”Skog i Överby, Eckerö” inlämnas skriftligt i slutet kuvert till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B, 22100 MARIEHAMN senast fredagen den 29.11.2019 kl. 16.00. Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta anbud samt att ordna budgivning mellan anbudsgivare. Anbudsblankett finns i slutet av prospektet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!