Skärgårdsområde på Långskär i Skarpnåtö

Ca 7,875 ha av Långskär. Strandlinje i väster om ca 440 meter samt i öster om ca 255 meter.

BESKRIVNING
Området utgör en del av Långskär. Det är till stor del bergsbundet men har vissa skogspartier, främst längs med strandpartierna.

Strandlinjen mot öster är ca 255 meter lång och mot väster är strandlinjen ca 440 meter lång och väldigt skyddad mot en smal vik.

Centralt i skiftet finns höga bergspartier med endast enstaka lågväxande träd och buskar.

RÄTT TILL FISKE
Fastigheten har rätt till fiske i Skarpnåtö RNr 1:11 andel i Skarpnåtö bys samfällda vatten enligt anteckning i fastighetsregister.

BÅTPLATS
Fastigheten har rätt till båtplats om 5 x 10 meter, för 1st båt, även med rätt att uppbevara båt.
Denna båtplats är belägen på långskärs östra del, på grannes fastighet alldeles norr om rålinjen som av bilagd karta närmare framgår. På fasta Åland finns inte rätt till båtplats.

 

Fakta

Kommun: Hammarland
Fastighetsbeteckning: 76-419-1-90
Areal: 7,875 ha
Servitut: Lägenheten belastas av rätt till 1 meter bred väg längs med den östra strandlinjen till förmån för grannens fastighet som är belägen norr om fastigheten.
Gravationer: Försäljning sker fri från gravationer.
Tillträde: Omgående.
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250€), offentliga köpvittnets bestrykande (120€), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt (4% av köpesumman.)
Utgångspris: 100 000€

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!