Restaurang Seagram i Degerby, Föglö

Nu erbjuds till försäljning populära och välinarbetade skärgårdskrogen Restaurang Seagram invid färjfästet i Degerby, Föglö. 

Nu erbjuds till försäljning populära och välinarbetade skärgårdskrogen Restaurang Seagram invid färjfästet i Degerby, Föglö. 

Försäljningen utgör hela aktiestocken i Embarsund Ab vilket äger byggnader och de fastigheter på vilka restaurangbyggnad och personalbostäder finns uppförda. Bolaget hyr även Tullkällaren av kommunen i vilken bolaget bedriver Pizzeria. Företaget uppvisar en god ekonomi.

 

RESTAURANG SEAGRAM

Restaurangen är uppförd i ett plan i trästomme på helgjuten betongplatta under tegeltak ca 1992-93. Våningsytan är ca 316 m² och inrymmer restaurang med 120 platser, bar/vinkassa, handikappvänlig entré med gästtoaletter, komplett restaurangkök med tillhörande kylrum, lager samt personalutrymmen utgörande omklädningsrum, kontor, teknik- och sanitetsutrymmen. Utvändigt finns stor, strandnära altan i västerläge med ytterligare ca 100 sittplatser med anslutande utebar.
Fastigheten är löpande underhållen och håller en god standard och skick gällande såväl teknisk utrustning samt ytskikt och med de egenskaper och tillstånd som krävs för att driva en komplett restaurangverksamhet. Restauranggolvet börjar uppvisa åldersrelaterat slitage.

Byggnaden är belägen med ett strandnära läge invid gästhamnen i Degerby. Restaurangen är i huvudsaklig drift under sommarmånaderna och i övrigt har erbjudits evenemang under jul- och påskhelgerna samt för catering. Under vår- och höstmånaderna har restaurangen hållits öppen främst under helgerna. Restaurangen har A-rättigheter och är handikappvänlig.

Byggnaden är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och uppvärmning sker genom direktverkande el till golvvärme och/eller radiatorer. Byggnaden är försedd med mekanisk ventilation. 

Restaurangen har servitut för 12 bilplatser på grannfastigheten norr om (62-406-7-3) och preliminärt finns möjligheter för ca 10 båtplatser vid fastighetens egen strand.

Fastigheten utgör Lotsudden RNr. 7:2 i Degerby, Föglö. Den är 3 740 m² stor och belägen på detaljplanerat område avsett för härbärgerings– och hotellrörelse. Den totala byggnadsrätten för tomten är 420 m² i maximalt ett plan. Fastigheten har en strandlinje om ca 48 meter i västerläge.

 

PERSONALBOSTAD/BOSTADSHUS

Byggnaden är ursprungligen uppfört som ett bostadshus som senare konverterats om till att fungera som bed & breakfast och som personalinkvartering. 
Det är uppfört som ett enplanshus i trästomme på gjuten platta ca 1986. Huset har brädfodrade ytterväggar och filttak. 
Den uppskattade våningsytan är ca 120 m² och inrymmer hall, kök, fem rum samt dusch- och bastuavdelning. 
Byggnaden uppvärms med direktverkande el och det är anlutet till det kommunala vatten– och avloppsledningsnätet. 
Byggnaden är i nöjaktigt skick och några större renoveringsåtgärder har inte utförts. 
På tomten finns också sommarbonad gäststuga i halvstock på plintgrund.
Byggnaden är uppförd på fastigheten Sjöäng RNr. 10:1 i centrala Degerby, ca 60 meter från restaurangen. Fastigheten är 1 178 m² stor och belägen på detaljplanerat område avsett för kvartersområde för handel, förvaltning, service och bostäder. Den totala byggnadsrätten är 150 m² i maximalt ett plan.

 

PIZZERIA TULLKÄLLAREN

I tullkällarens gamla lokaler i centrala Degerby, 50 meter från färjfästet driver Embarsund Ab en pub och pizzeria. Lokalen hyrs av Föglö kommun med en återstående hyrestid om sex år.
Lokalen renoverades och anpassades för ändamålet vintern 2014/15 och inrymmer idag restaurangdel, herr– och damtoalett samt pizzakök. Lokalen har B-rättigheter.
Samtliga inventarier och utrustning tillhör Embarsund Ab.

 

DRIFT & OMSÄTTNING

Embarsund Ab har efterlämnat ett årligt positivt resultat och de långfristiga skulderna har avkortats i god takt.
Årets förväntade omsättning är ca 400 000 euro och resultatet ca 30 000 euro. 
Bokslut för 2016, 2017 och resultat– och balansräkning till och med 30 september 2018 erhålls på begäran av fastighetsmäklaren.

 

FÖRSÄLJNING

Köparen köper hela aktiestocken i Embarsund Ab inrymmande bolagets fastigheter, tillgångar och skulder.

 

TILLTRÄDE

Tillträde och övertagande av fastigheter sker enligt överenskommelse med säljaren.
För köpet av aktierna krävs inte innehav av åländsk hembygdsrätt. Tvåtredjedelar av styrelsens sammansättning bör dock ha hembygdsrätt.

Fakta

Kommun: Föglö
Fastighetsbeteckning: 62-406-7-2, 62-406-10-1
Planesituation: Detaljplanerat område.
Tomtareal: 3 740 m² + 1 178 m²
Våningsyta: Ca 316 m² (restaurang) + ca 120 m² (personalbostäder)
Byggnadsår: 1992-93 (restaurang), 1986 (personalbostad)
VA-system: Kommunalt
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Visning: Enligt överenskommelse med mäklaren.
Kostnader: Köpare ansvarar för registreringen av aktierna (250 €) samt för överlåtelseskattens erläggande om 1,6 % av köpesumman.
Utgångspris: Diskuteras med mäklaren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!