Objekt till salu

Antal rum: 1 rum & kokvrå
Storlek: Ca 26 m²
Utgångspris: 84 000 € (Skuldfritt pris)
Utgångspris: 420 000 €
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 95,6 m²
Utgångspris: 200 000 € (Skuldfritt pris )
Våningsyta: Ca 42,7 m²
Utgångspris: 325 000 (skuldfritt pris)
Tomtareal: 5.940 m²
Utgångspris: 440 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 54 m²
Utgångspris: 138 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 90 000 € (Skuldfritt pris ca 121 667,50€)
Tomtareal: Ca 6.300 m² med 65 m gräns mot strand
Utgångspris: 300 000 €
Våningsyta: Ca 138 m² + garage ca 30 m²
Tomtareal: 893 m²
Utgångspris: 295.000 €
Tomtareal: 5 623 m²
Utgångspris: 143 000€
Anbud: På hela aktiestocken motses slutet skriftligt anbud vilket senast den 8 december 2017 inom kontorstid skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B, 22100 Mariehamn. Säljarna förbehåller sig fritt rätt att besluta om att anta eller förkasta lämnade anbud samt förbehåller sig även rätten att förrätta budgivning mellan anbudsgivare.
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 59 m²
Utgångspris: 128 000 € (Skuldfritt pris ca 129 432,60 €)
Våningsyta: Ca 190 m² (yttermått).
Tomtareal: 2 385 m².
Utgångspris: 122 000 €.
Tomtareal: Ägotomt om 1 055 m² på detaljplanerat bostadsområde.
Utgångspris: 126 000 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå
Storlek: Ca 35,5 m²
Utgångspris: 108 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök, 3 rum & kök, 4 rum & kök
Storlek: 62,9 m² - 84,8 m²
Begärt pris: 179.265 € - 228.960 €
Våningsyta: Bostadsyta om ca 82,5 m² + varmförråd.
Tomtareal: Tomt om totalt ca 1720 m², del enligt besittningsavtal.
Utgångspris: 195 000 €
Våningsyta: Ca. 60 m²
Tomtareal: 3290 m²
Utgångspris: 55 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 3250 m²
Utgångspris: 275 000 €
Våningsyta: 176 m²
Tomtareal: 3400 m²
Utgångspris: 140 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: ca 65 m²
Utgångspris: 185 000 € (skuldfritt pris 206 311 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 65 m²
Utgångspris: 115 000 € (skuldfritt pris ca 121 114,11 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 68 m²
Utgångspris: 119 000 € (Skuldfritt pris ca 161 587,54 €)
Tomtareal: Ca 9,5 ha
Utgångspris: 420 000 €
Antal rum: 3 & kök
Storlek: Ca. 67m²
Utgångspris: 165.000 (Skuldfritt pris: 169.530 €)
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 86,5 m²
Utgångspris: 180 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 88 m²
Utgångspris: 185 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Ca 78,8 m²
Utgångspris: 197 000 (Skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Tomtareal: 2 064 m² på glesbebyggelseområde
Utgångspris: 65000 €
Antal rum: 4 rum, kök, wc/duschrum, klk och hall
Storlek: 126,4 m²
Utgångspris: 370 000 € (Skuldfritt pris)
Objektet stänger: 2017-12-15
Våningsyta: Ca 195 m² (total byggnadsyta).
Tomtareal: 3 200 m²
Utgångspris: 200 000 €
Antal rum: 3 rum + kök + badrum + bastu.
Storlek: Ca 76 m².
Utgångspris: 140 000 € (Skuldfritt pris ca 147 148,56 €)
Våningsyta: Yttermått 8,3 x 7,3 meter
Tomtareal: 1 813 m²
Utgångspris: 185 000 €
Våningsyta: Bostadsyta ca 96 m² + veranda om ca 6 m².
Utgångspris: 55 000 €
Våningsyta: Ca 85 m² .
Utgångspris: 120 000 €
Våningsyta: Yttermått ca 9m x 8 m + farstu.
Tomtareal: Ca 1 ha outbrutet område.
Utgångspris: 52 000€
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 148 000 € - 417 150 €
Tomtareal: Ca 18.000 m²
Utgångspris: 350 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 270 000 €
Våningsyta: Totalt ca 191 m² enligt bygglovshandling.
Tomtareal: Totalt ca 7.000 m² (5.100 m² + 1.900 m² outbrutet område).
Utgångspris: 325 000 €
Våningsyta: Yttermått 7 m x 10 m + farstu om ca 2 m x 3 m.
Tomtareal: ca 8 200 m²
Utgångspris: 100 000 €
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Våningsyta: Byggnadsytan är ca 97 m² och bostadsyta ca 76,8 m².
Tomtareal: 3,16 ha.
Utgångspris: 125.000 €
Storlek: 79,5 m²
Utgångspris: 160 000 € (skuldfritt pris ca 182 955,90 €)
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 95 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 60 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 372 000 € (Skuldfritt pris ca 378 795 €) inkl. garage
Våningsyta: Byggnadsyta ca 117 m² / Våningsyta ca 104 m².
Tomtareal: 3.800 m².
Utgångspris: 155 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 30.000 €
Våningsyta: Ca 220 m² (totalyta yttermått)
Tomtareal: Ägotomt om 480 m²
Utgångspris: 165 000 €
Areal: 12.400 m2
Utgångspris: 60 000 €
Utgångspris: 50 000€
Våningsyta: Yttermått ca 8m x 9m.
Utgångspris: 65 000€
Tomtareal: 6 600 m²
Utgångspris: 70 000 €
Våningsyta: Våningsyta ca 192 m², bostadsyta ca 175 m².
Tomtareal: Ca 4.300 m².
Utgångspris: 330 000 €
Tomtareal: Tomten är ca 19.500 m².
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 379 310 €
Våningsyta: Byggnadsytan är 155 m² och bostadsytan är 114 m² + inglasat uterum.
Tomtareal: Legotomt om 868 m².
Utgångspris: 175.000 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 86 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 6,0 x 10, 2 + farstu 6,2 x 2,3 m.
Tomtareal: 4700 m²
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 3.000 m²
Utgångspris: 70 000 €
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 67,4 m² - 124,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Areal: 2,185 ha
Utgångspris: 40 000 €
Våningsyta: Ca 135 m²
Tomtareal: 2400 m²
Utgångspris: 50 000 €.
Antal rum: 3 rum och kök + balkong
Storlek: 86,5 m²
Utgångspris: 361 975 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: outbrutet område om ca 14 400 m²
Utgångspris: 95 000 €
Antal rum: 3 r + kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 365 000 € (Skuldfritt pris ca 372 520 €)
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Våningsyta: Hus 1: Byggnadsyta ca 120 m². Hus 2: Byggnadsyta ca 94 m².
Tomtareal: Ca 4.170 m²
Utgångspris: 215 000 €
Våningsyta: Yttermått ca 8 m x 9 m.
Tomtareal: 1600 m²
Utgångspris: 68 000 €
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 2.915 m²
Utgångspris: 179 000 € eller för uthyrning
Utgångspris: 48 000 €
Begärt pris: 18 200 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 75,5 m²
Utgångspris: 159 000 € (skuldfritt pris)
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 380 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²
Utgångspris: 30€ / m²
Areal: 3.550 m²
Utgångspris: 35 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!