Maskinhall i Hammarland

Objektet har stängt

Rymlig maskin-/lagerhall om ca 360 m² med isolerad del och god frihöjd och stora portar i Boda, Hammarland.

Maskinhallen är uppförd ca 1987 i stålstomme på gjuten platta med plåtfasader och tak. 
Hallen är ca 360 m² och del av byggnaden är isolerad. 
Den isolerade delen erbjuder access genom skjutport och har tidigare fungerat som lök-/grönsakslager. 
Access till den kalla delen erbjuds genom två skjutportar med god frihöjd; en från gaveln och en från sidan. 
Starkström finns anslutet till byggnaden. 
Fastigheten erhåller i dagsläget ström från grannfastighet via undermätare och saknar således egen anslutning. Det ankommer på köparen att lösa egen elanslutning.
Vatten– och avloppssystem finns inte.

 

TOMTOMRÅDET

Försäljningsobjektet utgör Nygård RNr. 2:7 i Boda by, Hammarlands kommun, med undantaget av det ca 3,5 hektar stora åkerskiftet söder om hallen (76-401-2-7).
Området är ca 2 300 m² stort och i naturtillstånd med undantag av gårdsplan runt hallen, över vilken väg till åker– och skogsområden löper. 
Utöver befintliga belastande och berättigande vägrätter, tillförsäkras åkermarken söder om vägrätt över fastigheten. 
Fastigheten har god tillgänglighet endas ca 100 meter från kommunal väg (Byttbölevägen).

 

Fakta

Kommun: Hammarland
Fastighetsbeteckning: Nygård RNr. 2:7 i Boda by, Hammarlands kommun (76-401-2-7)
Planesituation: Glesbebyggelseområde utan byggnadsplanering
Våningsyta: ca 360 m²
Byggnadsår: 1987
Byggnadsmaterial: Stålstomme
Grund: Gjuten platta
Fasad-/takmaterial: Plåt/Plåt
Värmesystem: Nej
VA-system: Nej
Samfällda områden: Nej
Gravationer: Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 euro), det offentliga köpvittnets arvode (120 euro), sökande av lagfart samt för överlåtelseskattens erläggande (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 60 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!