Markområden i Hellestorp, Lemland

Två skiften om ca 7 500 m² respektive ca 1,4 hektar bekvämt angränsande till Flakavägen. Nära till el och kommunalt vatten. Anbud senast 31 maj.

SKIFTESBESKRIVNING

Anbudsområde 1 utgör stommen av fastigheten Anders-Jans RNr. 6:45 i Hellestorp by, Lemlands kommun (417-407-6-45).
Området är ca 1,4 hektar stort och angränsar i väster mot Hellestorp sjövägen och i öster mot Flakavägen. Området är skogbevuxet. Högspänningsledning går över området. Kommunalt vatten finns i den absoluta närheten. 

Anbudsområde 2 är ett ca 7 500 m² stort område, underlydande Anders-Jans RNr. 6:45 i Hellestorp by, Lemlands kommun (417-407-6-45).
Område är kilformat och angränsar mot Flakavägen och i norr leder Hästdalsvägen över området, vägen belastas av servitut. I norra delen leder parallellt med Hästdalsvägen även högspänningsledning över området.
Området är skogbevuxet. Kommunalt vatten finns i den absoluta närheten.

 

ANBUD

På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 31 maj 2019 kl. 16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet. Anbud lämnade per e-post, sms eller fax beaktas icke. 

Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att anordna auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs enligt villkoren i köpebrevet. 

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: 417-407-6-45
Planesituation: Ej planerat
Areal: Ca 7 500 m² respektive Ca 14 000 m²
Typ: Markområden
Samfällda områden: Arealsenlig andel i samfällt vattenområde medföljer vardera skifte
Gravationer: Överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köpare svarar för köpebrevets upprättande (250 euro) offentliga köpvittnets arvode (120 euro), kostnader för utverkande av lagfart samt för överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Köpare av område 2 svarar för lantmäteriförrättningskostnader för områdets utbrytning.
Anbud: På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 31 maj 2019

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!